เที่ยวพระมหามัยมุนี มหาศรัทธาคู่บ้านคู่เมืองพม่า!!

Home / ท่องเที่ยวรอบโลก / เที่ยวพระมหามัยมุนี มหาศรัทธาคู่บ้านคู่เมืองพม่า!!

พระมหามัยมุนี Maha Myat Muni

พระมหามัยมุนี เป็นพระคู่บ้านคู่เมือง เป็น 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน อยู่ที่เมืองมัณฑะเลย์ ตามตำนานแล้วพระมหามัยมุนี เป็นสมบัติของ ชาวยะไข่ บางตำนานเล่าว่าพระพุทธเจ้ามาเข้าฝันพระเจ้าจันทสุริยะกษัตริย์ไข่ให้สร้างขึ้น ชาวพม่าจึงเรียกพระมหามัยมุนี องค์นี้ว่า พระยะไข่ ส่วนสาเหตุที่มาประดิษฐานอยูาที่เมืองมัณฑัเลย์นั้น เพราะสมัยพระเจ้าปดุงได้ยกทัพไปตีสำเร็จ จึงนำกลับมาประดิษฐานที่แห่งนี้ พร้อมสร้างวัดขึ้นมาโดยเฉพาะ ให้กับพระมหามัยมุนี โดยสร้างให้ห่างจากเมืองอมรปุระ (ซึ่งเป็นเมืองหลวงสมัยนั้น) ราว 10 กิโลเมตรเลยทีเดียว

พระมหามัยมุนี
พระมหามัยมุนี

พระมหามัยมุนี เป็รพระที่งดงามและน่าเลื่อมใสเป็นอย่างมาก มีความสูงเกือบ 4 เมตร หุ้มด้วยทองคำทั้งองค์ ทรงประดับเครื่องกษัตริย์ของมีค่า เป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของพม่า แต่พระมหามัยมุนี นี้มีความเชื่อถือกันเรื่องเพศคือ เพศหญิงจะถูกกั้นให้อยู่ในพื้นที่ๆ หนึ่ง เพื่อไม่ให้เข้าไปใกล้ตัวองค์พระมหามัยมุนี ส่วนผู้ชายสามารถเข้าไปใกล้และ ปิดทองที่องค์พระได้ ชาวพม่าบอกกันว่าปิดทองกันมากจนทำให้ผิวขององค์พระเป็นตะปุ่มตะป่ำ หากนำนิ้วไปกดจะรู้สึกถึงความนิ่มของทองคำที่่หนาหลายชั้น จนได้ชื่อว่าเป็น “พระเนื้อนิ่ม

พระมหามัยมุนี
พิธีล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุนี

หากแต่ความศรัทธานั้นไม่ได้หมดไปเพียงแค่ความสวยงาม แต่ที่นี้ยังถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่เป็นเสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากคือ พิธีล้างพระพักตร์ โดยพิธีจะเริ่มตั้งแต่เวลาตี 4 ครึ่ง จะเริ่มตั้งโต๊ะบูชาดอกไม้ธูปเทียน และเตรียมเครื่องสำหรับล้างหน้า ซึ่งจะประกอบไปด้วยน้ำอบผสมแป้งทานาคาเข้าไป ใช้แปรงทองแปรงที่ปาก และใช้ผ้าเช็ดจนแห้ง โดยชาวพม่าเชื่อกันว่า พระมหามัยมุนีนั้นมีชีวิต ยังมีลมหายใจ จึงต้องล้างหน้าแปรงฟันทุกๆ เช้านั้นเอง


เที่ยวพระมหามัยมุนี มหาศรัทธาคู่บ้านคู่เมืองพม่า!!