Porto Chino ไลฟ์สไตล์มอลล์ บนถนนพระราม 2

Home / นักเที่ยวเชี่ยวทาง / Porto Chino ไลฟ์สไตล์มอลล์ บนถนนพระราม 2

ถึงคราวเอาใจคนแถบชานเมืองกันบ้าง กับห้างฯใหม่ ที่ชิลล์ ชิม ช้อป บนถนนพระราม 2 ชื่อคุ้นหูใกล้เคียงรุ่นพี่ ออกแนวโอ้ๆ โน่ๆ นั่นคือ Porto Chino ไลฟ์สไตล์มอลล์สุดกว้างขวาง ทางผ่านถนนสายหลักแห่งสมุทรสาคร

Porto Chino ย่านพระราม 2

porto chino ศูนย์การค้าแห่งใหม่

Porto Chino (พอร์โต ชิโน่) นำเสนอแนวคิดอิงวัฒนธรรม ดีไซน์สะท้อนความงดงามของแม่น้ำทาจีนและเมืองท่าซึ่งมีประวัติศาสตร์ยาวนาน ผ่านวิถีอันทันสมัย ตั้งอยู่บนพื้นที่ 15 ไร่ ถือว่าเป็นหนึ่งศูนย์การค้าที่มีขนาดใหญ่ พร้อมที่จอดรถสะดวกสบายได้ถึง 400 คัน เชื่อว่า Porto Chino จะเป็นหนึ่งสถานที่พักผ่อนที่เข้ากับทุกไลฟ์สไตล์

Porto Chino ถนนพระราม 2 แหล่งช้อป ชิลล์ เข้ายุคสมัย ผสานความร่มรื่นกลางสวนขนาดใหญ่

porto chino ไลฟ์สไตล์มอลล์ พระราม 2

Porto Chino ไลฟ์สไตล์มอลล์ บนถนนพระราม 2

แผนที่ porto chino

ข้อมูลจาก  www.facebook.com/portochino