Bubble Hotel โรงแรมแปลก แหวกว่ายกลางธรรมชาติ

Home / โรงแรม ที่พัก / Bubble Hotel โรงแรมแปลก แหวกว่ายกลางธรรมชาติ

Bubble Hotel โรงแรมฟองอากาศ อีกหนึ่ง โรงแรมแปลก สุดน่ารัก โปร่งใส ใกล้ชิดธรรมชาติ แบบ 360 องศา ให้บริการอยู่ที่ ประเทศฝรั่งเศส ออกแบบโดย Pierre Stephane Dumas

Bubble Hotel โรงแรมแปลก แหวกว่ายกลางธรรมชาติ

ขนาดห้องของ Bubble Hotel โรงแรมแปลก มีเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่ 4 เมตร ความสูงจากเพดาน 3 เมตร ทุกห้องมีระบบแอร์ล็อคกันลม แต่ละ Bubble จะตั้งอยู่บนพื้นที่ราบ หรือตรงไหนพื้นที่ลาดเอียงก็จะถูกเสริมด้วยท่อนไม้เพิ่มความมั่นคง การเดินทางมาพักที่ โรงแรมแปลก แห่งนี้ ทำได้เพียงใช้การเดินเท้า เพราะทางเข้าเป็นถนนส่วนบุคคล

Bubble Hotel โรงแรมแปลก แหวกว่ายกลางธรรมชาติ

แต่ละห้องของ Bubble Hotel ตกแต่งหลากสไตล์ไม่ซ้ำ โดยแขกที่มาพักสามารถเลือก bubble ได้หลายประเภท มีทั้งแบบใสทั้งหมด และแบบใสครึ่งเดียว ขึ้นอยู่ว่าต้องการความเป็นส่วนตัวแค่ไหน และแม้จะอยู่ท่ามกลางป่าเขา ทางโรมแรมก็ได้จัดบริการเครื่องใช้ไฟฟ้า ห้องอาบน้ำ และสิ่งอำนวยความสะดวกไว้อย่างครบครัน

Bubble Hotel โรงแรมแปลก แหวกว่ายกลางธรรมชาติ

Bubble Hotel โรงแรมแปลก แหวกว่ายกลางธรรมชาติ

Bubble Hotel โรงแรมแปลก

โรงแรมแปลก

Bubble Hotel

Bubble Hotel โรงแรมแปลก

Bubble Hotel โรงแรมแปลก

 Bubble Hotel โรงแรมแปลก แหวกว่ายกลางธรรมชาติ

ที่มา : http://www.gizmag.com