เทศกาลผลไม้และของดีจังหวัดระยอง ประจำปี ๒๕๕๘

Home / ข่าวท่องเที่ยว / เทศกาลผลไม้และของดีจังหวัดระยอง ประจำปี ๒๕๕๘

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานระยอง ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยว มาเที่ยวงาน เทศกาลผลไม้และของดีจังหวัดระยอง ในเดือนพฤษภาคม 2558

เทศกาลผลไม้และของดีจังหวัดระยอง ประจำปี 2558

เทศกาลผลไม้และของดีจังหวัดระยอง

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานระยอง ขอเชิญชวนเที่ยวงานเทศกาลผลไม้และของดีจังหวัดระยอง ประจำปี ๒๕๕๘ ตลอดเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘  จัดงานโดยจังหวัดระยอง องค์การบริหารส่วนจังหวัด และองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง ในหลายพื้นที่  ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลตะพง จังหวัดระยอง โทร. ๐ ๓๘๖๖ ๔๐๕๓  และที่เทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง โทร. ๐ ๓๘๙๖ ๘๕๓๔ และ ททท. สำนักงานระยอง โทร.  ๐ ๓๘๖๕ ๕๔๒๐-๑, ๐ ๓๘๖๖ ๔๕๘๕

 

ที่มา : thai.tourismthailand.org