อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน เขาพะเนินทุ่ง

อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ประกาศปิดบริการ “เขาพะเนินทุ่ง” ชั่วคราว!

Home / ข่าวท่องเที่ยว / อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ประกาศปิดบริการ “เขาพะเนินทุ่ง” ชั่วคราว!

อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน
ประกาศปิดบริการ “พะเนินทุ่ง” ชั่วคราว!

สืบเนื่องจากวันที่ 7 – 8 มกราคม2560 มีฝนตกหนัก บริเวญบ้านกร่าง-พะเนินทุ่ง แหล่งท่องเที่ยว สำคัญของ อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน และจังหวัดเพชรบุรี เนื่องจากสภาพถนนมีความลาดชันและผิวจราจรชำรุด รถยนต์ขับเคลื่อนสองล้อไม่สามารถขึ้นไปท่องเที่ยวได้ เพื่อความปลอดภัย และความสะดวกของนักท่องเที่ยว อุทยานแก่งชาติ จึงขอปิดการท่องเที่ยวบริเวณดังกล่าวไว้เป็นการชั่วคราว และเมื่อสภาพอากาศเป็นปกติแล้ว สามารถท่องเที่ยวได้ จะได้แจ้ง ให้ทราบอีกครั้งนึง