9 เส้นทางท่องเที่ยวสู่แม่ฮ่องสอน

Home / ข่าวท่องเที่ยว / 9 เส้นทางท่องเที่ยวสู่แม่ฮ่องสอน


 


ททท.สำนักงานแม่ฮ่องสอน แนะนำเส้นทางท่องเที่ยวทางรถยนต์เข้าสู่แม่ฮ่องสอน โดยนำศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวของ จังหวัดแม่ฮ่องสอน และจังหวัดใกล้เคียงผนวกเข้าด้วยกันเพิ่มความน่าสนใจให้แก่นักท่องเที่ยวโดย เฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทยที่นิยมเดินทางโดยรถยนต์ โดยเส้นทางท่องเที่ยว 9 เส้นทาง ประกอบด้วย เส้นทางที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน เส้นทางท่องเที่ยวที่เริ่มเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว และ เส้นทางที่มีศักยภาพในอนาคต

เส้นทางที่ 1 “เส้นทาง อมตะแห่งขุนเขา พันแปดร้อยหกสิบสี่ (1,864) โค้ง”

วันแรก : เริ่มต้นจากตัวเมืองเชียงใหม่ โดยทางหลวง 108 ผ่านหางดง แวะนมัสการพระบรมธาตุศรีจอมจอมทอง ตรงเข้าสู่อำเภอฮอด แวะชมอุทยานแห่งชาติออบหลวง จากนั้นไปสวนสนบ่อแก้ว แล้วเดินทางต่อยังอำเภอแม่สะเรียง สัมผัสแม่สะเรียง เช่น นมัสการพระธาตุ 4 จอม ประกอบด้วย พระธาตุจอมแจ้ง พระธาตุจอมทอง พระธาตุจอมมอญ พระธาตุจอมกิตติ รวมทั้ง พิพิธภัณฑ์แม่สะเรียง ศูนย์ศิลปาชีพแม่สะเรียง พักค้างแรมที่แม่สะเรียง หากมีเวลาไปล่องเรือแม่น้ำสาละวิน

วันที่สอง : ออกจากแม่สะเรียง สู่แม่ลาน้อย แวะชิมกาแฟห้วยห้อมที่ศูนย์บริการท่องเที่ยวแม่ลาน้อย แล้วไปสัมผัสถ้ำแก้วโกมล (หนึ่งใน 3 ของโลก และ แหล่งท่องเที่ยวอันซีน) จากนั้นเข้าสู่อำเภอขุนยวม ชมพิธภัณฑ์สงครามโลกครั้งที่ 2 วัดต่อแพ ทุ่งดอกบัวตองบนดอยแม่อูคอ (เฉพาะในช่วงเดือนพฤศจิกายน – กลางธันวาคม) แล้วตรงเข้าสู่แม่ฮ่องสอน รับประกาศนียบัตรผู้พิชิต 1,864 โค้งจากหอการค้าจังหวัดแม่ฮ่องสอน

วัน ที่สาม : เช้าตักบาตรพระ ชมตลาดสายหยุด พระธาตุดอยกองมู วัดจองคำ-จองกลาง แล้วออกเดินทางไปชมสถานที่ท่องเที่ยวนอกเมือง เช่น ถ้ำปลา หมูบ้านจีนยูนนานรักไทย โครงการตามประราชดำริปางตอง 2 หรือ ปางอุ๋ง ภูโคลนคันทรี่คลับ ตอนเย็นกลับที่พักในตัวเมืองแม่ฮ่องสอน กลางคืนสัมผัสกิจกรรมถนนคนเดิน

วันที่สี่ : ออกจากแม่ฮ่องสอน ไปปางมะผ้า ชมถ้ำน้ำลอด (แหล่งท่องเที่ยวอันซีน) เดินทางต่อไปยังปาย แวะจุดชมวิวดอยกิ่วลม ถึงปาย นมัสการหลวงพ่ออุ่นเมืองที่วัดน้ำฮู หมู่บ้านจีนสันติชล จิบกาแฟที่คอฟฟี่อินเลิฟ เก็บภาพอันสวยงามที่สะพานประวัติศาสตร์ปาย โป่งร้อนท่าปาย ชมทิวทิศน์ยามเย็นเมืองปายที่วัดพระธาตุแม่เย็น เข้าที่พักในปาย ตอนค่ำสัมผัสเมืองปายยามค่ำคืนบริเวณถนนรังสิยานนท์

วันที่ห้า : เช้าออกจากปาย ไปสัมผัสอากาศหนาวเย็น ทะเลหมอก สูดอากาศแสนบริสุทธิ์ ที่อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง จากห้วยน้ำดัง เข้าสู่เชียงใหม่ แวะชมโป่งเดือดป๋าแป๋ (น้ำพุร้อนประเภทไกเซอร์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย) บ่ายถึงเชียงใหม่ โดยสวัสดิภาพ

• หมายเหตุ : การท่องเที่ยวตามเส้นทางนี้ หากมีเวลาจำกัด สามารถปรับโปรแกรมเป็น 3 วัน 2 คืน ได้

เส้นทางที่ 2 “ เส้นทาง โรแมนติกแห่งปาย”

วันแรก : เริ่มต้นจากตัวเมืองเชียงใหม่ ใช้เส้นทาง 107 เลี้ยวซ้ายเข้าสู่เส้นทาง 1095 บริเวณบ้านแม่มาลัย แวะ ชมโป่งเดือดป๋าแป๋ ก่อนเข้าปาย สัมผัสทิวทัศน์อันสวยงามอุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง ถึงปายตอนบ่ายๆ ชมสะพานประวัติศาสตร์ปาย จิบกาแฟที่ร้านกาแฟวาวี หรือที่คอฟฟี่อินเลิฟพร้อมบรรยากาศชิวๆ ก่อนเข้าที่พัก

วันที่สอง : เช้าสัมผัสปายยามเช้า สายไปนมัสการหลวงพ่ออุ่นเมืองที่วัดน้ำฮู ชมหมู่บ้านจีนสันติชล โป่งร้อนท่าปาย ชมทิวทิศน์ยามเย็นเมืองปายที่วัดพระธาตุแม่เย็น เข้าที่พักในปาย ตอนค่ำสัมผัสเมืองปายยามค่ำคืนบริเวณถนนรังสิยานนท์

วันที่สาม : ออกเดินทางจากปาย ไปอำเภอปางมะผ้า แวะสัมผัสอากาศหนาวที่จุดชมวิวกิ่วลม จากนั้นไปชมความมหัศจรรย์ถ้ำน้ำลอด จากถ้ำน้ำลอด ตรงเข้าสู่แม่ฮ่องสอน พร้อมสัมผัสแหล่งท่องเที่ยวอันขึ้นชื่อต่างๆ ในแม่ฮ่องสอน เช่น ถ้ำปลา ปางอุ๋ง บ้านรักไทย ภูโคลน วัดจองคำ-จองกลาง พระธาตุดอยกองมู

วันที่สี่ : จากแม่ฮ่องสอน ไปสัมผัสแหล่งท่องเที่ยวตามเส้นทางจาก แม่ฮ่องสอน ขุนยวม แม่ลาน้อย แม่สะเรียง (อาจแวะพักค้างแรมที่แม่สะเรียง เพื่อเข้าสู่เชียงใหม่ หรือ ท่องเที่ยวต่อตามเส้นทางท่องเที่ยว 3 แม่ในวันถัดไป)

• หมายเหตุ : แหล่งท่องเที่ยวเส้นทางที่ 1 และ 2 สามารถปรับชมได้ตามความต้องการ เพราะเส้นทางที่ 1 และ เส้นทางที่ 2 เพราะสามารถเดินทางเป็นรอบวงกลมเดียวกันได้

เส้นทางที่ 3 “เส้นทาง สูงสุดแดนสยาม งามทุ่งบัวตอง กองมูเสียดฟ้า”

วันแรก : เริ่มต้นจากตัวเมืองเชียงใหม่ ไปยังจอมทอง ตามทางหลวง 108 เลี้ยวเข้าสู่อุทยานแห่งชาติอินทนนท์ ตามเส้นทางแวะชม น้ำตกแม่กลาง โครงการหลวงขุนวาง พระธาตุนภเมทนีดล พระธาตุนภพลภูมิสิริ จากนั้นเข้าสู่แม่แจ่ม เมืองเล็กๆ กลางหุบเขา มีชนพื้นเมืองชาวลัวะ ที่ยังคงทอผ้าที่มีลวดลายเป็นของตนเอง อีกหนึ่งสินค้ามีชื่อจากอำเภอแม่แจ่ม จากแม่แจ่มเข้าสู่ขุนยวม หากเดินทางในช่วงพฤศจิกายน – กลางธันวาคม ทุ่งดอกบัวตองบานบนดอยแม่อูคอจะบานสะพรั่งและสวยงาม จากนั้นเข้าสู่ตัวเมืองแม่ฮ่องสอน ขึ้นไปนมัสการพระธาตุดอยกองมู อันศักดิ์สิทธิ์ ของชาวแม่ฮ่องสอน

วันที่สอง : สัมผัสแหล่งท่องเที่ยวในตัวเมืองแม่ฮ่องสอน จากตัวเมืองแม่ฮ่องสอนสามารถเดินทาง ท่องเที่ยวต่อตามเส้นทาง – แม่ฮ่องสอน – ปางมะผ้า – ปาย – เชียงใหม่ ( เส้นทางท่องเที่ยวที่ 1 )

เส้นทางที่ 4 “เส้นทาง สาม (3) แม่”

วันแรก : เริ่มต้นจากตัวเมืองแม่สอด จังหวัดตาก เดินทางสู่แม่สะเรียง ตามเส้นทาง 105 ผ่านแหล่งท่องเที่ยว ที่น่าสนใจ ได้แก่ ตลาดริมเมยที่แม่สอด นมัสการพระพุทธรูปหินอ่อนที่แม่ระมาด ถ้ำแม่อุสุที่สบเมย อุทยานแห่งชาติแม่เมย และเข้าสู่แม่สะเรียง

วันที่สอง : เดินทางนมัสการพระธาตุ 4 จอม ( จอมทอง / จอมมอญ /จอมกิตติ /จอมแจ้ง ) แวะล่องเรือหางยาว ชมลำน้ำสาละวิน ณ บ้านแม่สามแลบ แวะชมและซื้อสินค้าของที่ระลึกที่ศูนย์ศิลปาชีพแม่สะเรียง จากแม่สะเรียงสามารถเดินทาง ท่องเที่ยวต่อตามเส้นทาง – จาก แม่สะเรียง – แม่ลาน้อย – ขุนยวม – แม่ฮ่องสอน – ปางมะผ้า – ปาย และเชียงใหม่( เส้นทางเส้นท่องเที่ยวเส้นทางที่ 1 )

เส้นทางที่ 5 “เส้นทาง เมืองเถิน สู่ดอยเต่า เข้าแม่สะเรียง”

วันแรก : เริ่มต้นอำเภอเถิน จังหวัดลำปาง เข้าลี้ จังหวัดลำพูน เข้าดอยเต่า ถึงดอยเต่าแวะชมทะเลสาบดอยเต่าเนือเหนือเขื่อนภูมิภล จากนั้นเข้า อำเภอฮอด ถึง ฮอด จากฮอดสามารถเดินทาง ท่องเที่ยวต่อตามเส้นทาง – จากฮอด – แม่สะเรียง แม่ลาน้อย ขุนยวม แม่ฮ่องสอน ปางมะผ้า ปาย และ เชียงใหม่ ( เส้นทางท่องเที่ยวเส้นทางที่ 1 )

* หมายเหตุ เส้นทางนี้เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจาก กรุงเทพฯ และ ภาคอื่นๆ ที่ต้องการเดินทางมาแม่ฮ่องสอน เป็นจุดหมายแรก

เส้นทางที่ 6 “เส้นทางจากดอยแม่สลอง สู่ท่าตอน พักผ่อนที่เมืองปาย”

วันแรก : เริ่มต้น จากจังหวัดเชียงราย แวะชม ดอยแม่สะลอง ชิมชารสเลิศ เดินทางต่อมายังท่าตอน ผ่านอำเภอฝาง เชียงดาว เข้าแม่แตง เลี้ยวขวาเข้าอำเภอปาย ถึงปายจากฮอดสามารถเดินทาง ท่องเที่ยวต่อตามเส้นทาง – จากฮอด – แม่สะเรียง แม่ลาน้อย ขุนยวม แม่ฮ่องสอน ปางมะผ้า ปาย และ เชียงใหม่ ( เส้นทางท่องเที่ยวเส้นทางที่ 1 )

เส้นทางที่ 7 “เส้นทาง สัมผัสสะเมิง สู่สนสวยวัดจันทร์ สุดมันที่เมืองปาย”

วันแรก : เริ่มต้น จังหวัดเชียงใหม่ เดินทางเข้าสะเมิงผ่านทางแม่ริม จากตัวเมืองเชียงใหม่ 17 กม. เลี้ยวซ้ายเข้าน้ำตกแม่สา แวะชมสวนงู สวนกล้วยไม้ ฟาร์มผีเสื้อ น้ำตกแม่สา ปางช้างแม่สา และสวนพฤษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ( แวะซื้อสตรอเบอรี่สดได้ ช่วง เดือนกุมภาพันธ์ )จากนั้น เข้าอำเภอสะเมิง ผ่านบ้านขุนแม่ทะละ บ้านดงสาหมื่น บ้านวัดจันทร์ (เส้นทางจากบ้านขุนแม่ทะละถึงบ้านวัดจันทร์ เป็นเส้นทางออฟโรด )

วันที่สอง : จากบ้านวัดจันทร์ มุ่งสู่อำเภอปาย สัมผัสเมืองปาย จากปายสามารถเดินทางทางเที่ยวต่อตามเส้นทาง – จากปาย ไป ปางมะผ้า ตัวเมืองแม่ฮ่องสอน แม่สะเรียง ฮอด จอมทอง เชียงใหม่ ( เส้นทางที่ 1 ) – จากปาย กลับ เชียงใหม่ แวะ ห้วยน้ำดัง โป่งเดือดป่าแป๋ ( เส้นทางที่ 2 )

เส้นทางที่ 8 “เส้นทาง ออฟโรด จากป่าสนวัดจันทร์ ห้วยปูลิง สู่เมืองสามหมอก”

วันแรก : เริ่มต้น จากตัวเมืองเชียงใหม่ สัมผัสแหล่งท่องเที่ยวเส้นทางแม่ริม-สะเมิง ไปยังบ้านวัดจันทร์ พักค้างแรมที่บ้ายวัดจันทร์ เช่น บ้านพักองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้วัดจันทร์

วันที่สอง : สัมผัสความสวยงามป่าสน แล้ว ออกเดินทางจากบ้านวัดจันทร์ ตะลุยเส้นทางสุดมัน ผ่านบ้านห้วยตอง บ้านห้วยปูเลย ห้วยปูลิง บ้านห้วยฮี้ พักค้างแรมที่บ้านห้วยฮี้ สัมผัสวิถีชีวิตหมู่บ้านปกาเกอะญอ

วันที่สาม : ออกจากบ้านห้วยฮี้ เข้าสู่เมืองแม่ฮ่องสอน จากตัวเมืองแม่ฮ่องสอนสามารถท่องเที่ยวท่องเที่ยวตามเส้นทาง – จากตัวเมืองแม่ฮ่องสอน ไปยัง แม่ลาน้อย แม่สะเรียง ฮอด จอมทอง เชียงใหม่ ( เส้นทางที่ 1 ) – จากตัวเมืองแม่ฮ่องสอน ไปยัง ปางมะผ้า ปาย เชียงใหม่ ( เส้นทางที่ 2 )

เส้นทางที่ 9 “เส้นทาง สักการะเจ้าแม่จามเทวี พระธาตุจอมทอง ท่องท่องเมืองสามหมอก”

วันแรก เริ่มต้นจากตัวเมืองลำพูน สักการะพระธาตุหริภุญชัย และ อนุสาวรีย์เจ้าแม่จามเทวี แล้วเดินทางออกจากเมืองลำพูน ไปบ้านหนองเงือก อ.ป่าซาง แวะซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายอันลือชื่อของลำพูน จากนั้น เดินทางไปสู่อำเภอจอมทอง นมัสการพระธาตุจอมทอง จากจอมทองสามารถเดินทางท่องเที่ยวตามเส้นทาง – เส้นทางที่ 1 จากจอมทอง ไปยัง อำเภอฮอด แม่สะเรียง แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน – เส้นทางที่ 3 จากจอมทอง ไปยัง อินทนนท์ แม่แจ่ม ขุนยวม แม่ฮ่องสอน

นักท่องเที่ยวสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ททท. สำนักงานแม่ฮ่องสอน โทร. 0 5361 2982 – 3  www.travelmaehongson.org

ที่มา : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย