สืบชะตาดอนหอยหลอด

Home / ข่าวท่องเที่ยว / สืบชะตาดอนหอยหลอด

     

ดอนหอยหลอด ดอนหอยหลอด

 
     จังหวัดสมุทรสงคราม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน กำหนดจัดงาน “สืบชะตาดอนหอยหลอด” ในวันที่ 22 เมษายน 2553 ณ บริเวณศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ตำบลบางจะเกร็ง อำเภอเมือง ฯ จังหวัดสมุทรสงคราม

 
     นางสาวอังคณา  พุ่มผกา ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท. สำนักงานสมุทรสงคราม (สมุทรสงคราม นครปฐม สมุทรสาคร) เปิดเผยว่า หอยหลอดเป็นอาหารทะเลที่มีชื่อเสียงของสมุทรสงคราม ซึ่งสามารถพบได้เฉพาะที่บริเวณดอนหอยหลอดซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมาเนิ่นนาน และได้รับการประกาศให้เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับนานาชาติ (แรมซาร์ไซต์) แต่ปัจจุบันสภาวะแวดล้อมและความอุดมสมบูรณ์ของดอนหอยหลอดเสื่อมโทรมลงจากสาเหตุหลายประการ

 

     ดังนั้นจังหวัดสมุทรสงครามจึงกำหนดจัดงาน “สืบชะตาดอนหอยหลอด” เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวทั่วไปได้ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ฟื้นฟูระบบนิเวศในบริเวณดอนหอยหลอดให้เป็นแหล่งประกอบอาชีพของชาวบ้านและเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นิยมและยั่งยืนสำหรับนักท่องเที่ยวสืบต่อไป โดยภายในงานมีการทำพิธีกรรมทางศาสนา บวงสรวงกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ  การออกค่ายเยาวชน เป็นต้น นอกจากนี้นักท่องเที่ยวยังสามารถชมพิพิธภัณฑ์ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ชมโบสถ์ไม้สักทองฝังมุกที่วัดศรัทธาธรรม หรือเลือกรับประทานอาหารทะเลและซื้ออาหารทะเลแปรรูปเป็นของฝากติดมือกลับบ้านได้อีกด้วย

 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม โทร. 0 3471 8138 องค์การบริหารส่วนตำบลบางจะเกร็ง โทร. 0 3472 3749   มูลนิธิศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ โทร. 0 3472 3736  ททท.สำนักงานสมุทรสงคราม โทร. 0 3475 2847-8  E-mail : tatsmsk

 

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

                                                     สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม