งานมหกรรมท่องเที่ยวเชิงเกษตร มศว องครักษ์

Home / ข่าวท่องเที่ยว / งานมหกรรมท่องเที่ยวเชิงเกษตร มศว องครักษ์

งานมหกรรมท่องเที่ยวเชิงเกษตร ในระหว่างวันที่ 5-28 กุมภาพันธ์ 2557 (พิธีเปิด 5 กุมภาพันธ์ 2557) ณ แหล่งเรียนรู้พฤกษศาสตร์ วิถีธรรมชาติ ชุมชน มศว องครักษ์ (ข้าง รร.สาธิต มศว องครักษ์) กิจกรรมภายในวันเปิดงาน

งานมหกรรมท่องเที่ยวเชิงเกษตร มศว องครักษ์

งานมหกรรมท่องเที่ยวเชิงเกษตร มศว องครักษ์

พบกับทุ่งทานตะวันที่สามารถปลูกได้ในเขตดินเปรี้ยว-การปลูกผักไฮโดรโป นิกส์-การเลี้ยงไส้เดือนดินกำจัดขยะอินทรีย์-นิทรรศการในพิพิธภัณฑ์พันธุ์ พืช-การออกบู๊ทจากหน่วยงานต่างๆ และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ วสินี นักวิชาการศึกษา คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมฯ
โทร.02-6495000 ต่อ 11308 หรือ 21204
www.facebook.com/tatnayokfans

ขอบคุณข้อมูลข่าวสารจาก เที่ยวภาคกลาง.com