นมัสการรอยพระพุทธบาท เขาวงพระจันทร์ บนยอดเขา 3,790 ขั้น

Home / ข่าวท่องเที่ยว / นมัสการรอยพระพุทธบาท เขาวงพระจันทร์ บนยอดเขา 3,790 ขั้น

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานลพบุรี ขอเชิญทุกท่านเที่ยวงานเทศกาลประจำปี กราบนมัสการปิดทองรอยฝ่าพระพุทธบาท วัดเขาวงพระจันทร์ ระหว่างวันที่ 31 มกราคม – 14 กุมภาพันธ์ 2557 ณ วัดเขาวงพระจันทร์ ตำบลห้วยโป่ง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

นมัสการรอยพระพุทธบาท เขาวงพระจันทร์ บนยอดเขา 3,790 ขั้น

นมัสการรอยพระพุทธบาท เขาวงพระจันทร์ บนยอดเขา 3,790 ขั้น

นายสุรชัย ศรีพลอย ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานลพบุรี กล่าวว่า เขาวงพระจันทร์ ได้ชื่อว่าเป็นภูเขาที่สูงที่สุดของจังหวัดลพบุรี โดยสูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 650 เมตร และมีชื่อเสียงทำให้คนรู้จักเมืองลพบุรี นอกจากนี้ภูเขานี้ยังเป็นที่มาแห่งตำนานเมืองเรื่องท้าวกกขนาก และพระเจ้ากงจีน บริเวณเชิงเขาเป็นที่ตั้งของวัดเขาวงพระจันทร์ มีบันไดขึ้นไปสู่ยอดเขา 3,790 ขั้น มีความยาว 1,680 เมตร และยังมีบันไดขึ้นต่อไปได้อีก 180 ขั้น รวมแล้วมีบันไดขึ้นเขาทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 4,000 ขั้น ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง สองข้างทางจะเต็มไปด้วยป่าไม้ขึ้นสลับซับซ้อนเต็มไปหมด บางแห่งจะเป็นที่ลาด บางแห่งจะเป็นที่ชัน เมื่อขึ้นไปถึงยอดเขาวงพระจันทร์จะมองเห็นทิวทัศน์เบื้องล่างได้ไกลสุดสายตา และในหน้าเทศกาลเดือนสาม เทศกาลประจำปี “กราบนมัสการปิดทองรอยฝ่าพระพุทธบาท วัดเขาวงพระจันทร์” ซึ่งปีนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557  (ขึ้น 3 ค่ำ เดือน 3) จะมีการเจริญพระพุทธมนต์ สวดเทวดานพเคราะห์ และสวดบทพระคาถา อุปปาตะสันติหลวง ในเวลา 17.00 น. ประชาชน โดยเฉพาะชาวไทยเชื้อสายจีนทั้งใกล้และไกลจะหลั่งไหลกันมานมัสการรอยพระ พุทธบาทและพระพุทธรูปบนยอดเขาแห่งนี้อย่างเนืองแน่นเป็นประจำทุกปี สิ่งก่อสร้างและรูปแบบของการแสดงความเคารพที่วัดนี้จึงค่อนข้างจะมีอิทธิพลจีนหรือฝ่ายมหายานอยู่มาก

นมัสการรอยพระพุทธบาท เขาวงพระจันทร์ บนยอดเขา 3,790 ขั้น

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ วัดเขาวงพระจันทร์ โทร.089-2151160 (พระแว่น)  และ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานลพบุรี โทร. 036-770096-7  www.tat7.com  หรือ Fanpage : Tat Lopburi