วิกฤตการเมืองไทย กระทบ ท่องเที่ยวพม่า มากขึ้น

Home / ข่าวท่องเที่ยว / วิกฤตการเมืองไทย กระทบ ท่องเที่ยวพม่า มากขึ้น

ความวุ่นวายทางการเมืองของไทย นอกจากส่งผลต่อการท่องเที่ยวในประเทศแล้ว ยังลามไปถึงการท่องเที่ยวในประเทศเมียนมาร์ด้วย เพราะนักท่องเที่ยวใช้ไทยเป็นฐานในการเดินทางเชื่อมต่อไปยังเมียนมาร์

วิกฤตการเมืองไทย กระทบ ท่องเที่ยวพม่า มากขึ้น

วิกฤตการเมืองไทย กระทบ ท่องเที่ยวพม่า มากขึ้น

หากนึกถึง เมียนมาร์ เชื่อว่าหลายคนคงนึกถึงพุทธศาสนสถาน โดยเฉพาะพระมหาเจดีย์ชเวดากอง ที่ประดิษฐานในกรุงย่างกุ้ง และเป็นสถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวเมียนมาร์ รวมทั้งนักแสวงบุญจากทุกภูมิภาค

นับตั้งแต่เปิดประเทศ มีนักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชมความงดงามของสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในดินแดนแห่ง นี้เกือบ 3 แสนคนในปี 2556 เพิ่มขึ้นร้อยละ 29 จากปีก่อนหน้า โดยมีสัดส่วนเป็นคนไทยเกือบ 5 หมื่นคน สร้างรายได้เข้าประเทศเกือบ 10 ล้านบาทต่อปี

นอกจากนี้ ยังมีศาสนสถานที่เป็นที่นิยม ทั้งวัดพระเขี้ยวแก้ว ที่ประดิษฐานพระเขี้ยวจำลองของพระพุทธเจ้า วัดพระหยกขาว ที่ประดิษฐานพระหยกขาวองค์ใหญ่ รวมถึงพระนอนยิ้มหวานที่วัดชเวตาเลียว แต่วัดแห่งนี้แปลกกว่าที่อื่น เพราะคนเมียนมาร์สามารถนำสินค้าของที่ระลึกมาจำหน่ายในบริเวณโบสถ์และ พื้นที่โดยรอบได้ สร้างความสนใจให้แก่ผู้มาเยือน

วิกฤตการเมืองไทย กระทบ ท่องเที่ยวพม่า มากขึ้น

นอกจากนักท่องเที่ยวชาวไทยแล้ว ยังมีนักท่องเที่ยวชาวยุโรปที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในดินแดนแห่งนี้ แต่ละปีจึงมีนักท่องเที่ยวมากกว่า 1 ล้านคน สร้างรายได้ให้ประเทศกว่า 534 ล้านบาท และสิ่งหนึ่งที่ปรับเพิ่มขึ้นตามจำนวนของนักท่องเที่ยว คือ ราคาโรงแรม ที่พักระดับ 5 ดาว

นักท่องเที่ยวคนไทยเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของเมียนมาร์ เพราะมีพื้นที่ติดกันและมีวัฒนธรรมคล้ายคลึงกัน ซึ่งหลังเกิดปัญหาทางการเมืองในประเทศ ยิ่งกระตุ้นให้คนไทยหันมาเที่ยวที่นี่มากขึ้น ในขณะที่นักท่องเที่ยวต่างชาติกลับลดลง เพราะใช้ไทยเป็นพื้นที่เชื่อมต่อการเดินทางมายังเมียนมาร์

แนวโน้มอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเมียนมาร์ดูสดใส เพราะจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง และยังเป็นขุมทรัพย์สำหรับนักธุรกิจด้านการท่องเที่ยว แต่หากจะลงทุนให้ประสบความสำเร็จ จะต้องศึกษาพฤติกรรม การตลาด และกฎหมายของเมียนมาร์ให้รอบคอบ

ขอบคุณข่าวสารจาก voicetv