นักท่องเที่ยวมือบอน! ขูดเขียนรอบเจดีย์ภูเขาทอง

Home / ข่าวท่องเที่ยว / นักท่องเที่ยวมือบอน! ขูดเขียนรอบเจดีย์ภูเขาทอง

กำลังถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักกับกรณีเจดีย์ภูเขาทอง ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ถูกมือดีขูดขีดเขียนบริเวณฐานเจดีย์และองค์พระเจดีย์ เป็นภาษาไทยด้วยข้อความต่างๆ นานานับพันข้อความ บางส่วนพบว่าเป็นภาษจีนและภาษาอังกฤษอีกด้วย

นักท่องเที่ยวมือบอน! ขูดเขียนรอบเจดีย์ภูเขาทอง

เจดีย์ภูเขาทอง

เจดีย์ภูเขาทอง ซึ่งตั้งอยู่ด้านหลังพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา ได้ถูกนักท่องเที่ยวมือบอนขูดเขียนข้อความบรรยายจารึกไว้ บนเจดีย์มบริเวณฐานเจดีย์และองค์พระเจดีย์ เป็นภาษาไทยด้วยข้อความต่างๆนานา ทำให้เสียทัศนีย์ภาพในการเที่ยวชมโบราณสถาน โดยพบว่าบริเวณฐานโดยรอบทางขึ้นองค์เจดีย์และตัวยอดเจดีย์ บางจุดมีการปีนขึ้นไปเขียนที่ตัวเจีดย์ด้วย มีการใช้พวงกุญแจหรือของแหลมขูดขีดเขียน สลักข้อความจำนวนมาก เช่น เขียนถึงชื่อคู่รัก สัญลักษณ์รูปหัวใจ เขียนถึงวันเดือนปีที่ได้มาท่องเที่ยวรวมถึงการเขียนขอพร เรื่องของการเรียน หน้าที่การงาน ให้สำเร็จ และขอให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บ นับพันข้อความ บางส่วนเป็นภาษจีน และภาษาอังกฤษ

เจดีย์ภูเขาทอง2

นายธีระศักดิ์ ทับกลาง อายุ 31 ปี คนงานในวัดภูเขาทอง กล่าวว่า การที่มีรอยขูดเขียนจารึกบนเจดีย์ภูเขาทองนั้นมีมานานแล้ว ซึ้งส่วนใหญ่นั้นจะเป็นนักท่องเที่ยวที่เป็นนักศึกษาที่มาทัศนะศึกษา และได้เขียนข้อความจารึกที่เจดีย์ภูเขาทอง ซึ้งอาจจะมีความเชื่อผิดๆ ในการบันทึกข้อความบนฐานเจดีย์ ซึ่งตนเองเห็นแล้ว รู้สึกแย่มากที่เห็นคนมาขีดเขียนข้อความไว้ตามเจดีย์ ยิ่งเป็นโบราณสถานที่สำคัญเก่าแก่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ โบราณสถานนับวันยิ่งเก่าแก่ลงมาถูกทำลายด้วยการขีดเขียนแบบนี้และเป็นคนไทยเองที่ทำด้วย การจะขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือโบราณสถานไม่จำเป็นเลยที่จะต้องเขียนข้อความอะไรเอาไว้เพียงแค่เรากล่าวอธิฐานขอพรก็พอแล้ว ขอร้องว่า อย่ามาขูดขีดที่ตัวโบราณสถานให้เสียคุณค่าความสวยงามทางประวัติศาสตร์ไป เป็นความเชื่อที่ผิดสำหรับ

เจดีย์ภูเขาทอง3

เจดีย์ภูเขาทอง เป็นเจดีย์ที่สูงใหญ่ เป็นเจดีย์ย่อมุมไม้สิบสอง ตั้งบนฐานสี่เหลี่ยม ขนาดใหญ่ 4 ชั้น กว้าง 80 เมตร สูงจากพื้นถึงยอด 64 เมตร สามารถเห็นได้แต่ไกล สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในรัชสมัยสมเด็จพระราเมศวร เมื่อปี พ.ศ. 1930 และเมื่อปี พ.ศ. 2112 พระเจ้าบุเรงนอง แห่งเมืองหงสาวดี ได้ยกทัพเข้ามาตีกรุงศรีอยุธยาได้สำเร็จ จึงได้สร้างพระเจดีย์ใหญ่แบบมอญขึ้นไว้เป็นอนุสรณ์ที่วัดนี้ เจดีย์ที่สร้างนี้เรียกว่า “ภูเขาทอง” และวัดที่อยู่ติดกับเจดีย์นี้ก็เรียก ว่า วัดภูเขาทอง ในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าบรมโกศ ได้ทำการปฏิสังขรณ์องค์เจดีย์ใหม่ เปลี่ยนรูปจากเจดีย์มอญเป็นรูปเจดีย์ย่อไม้สิบสอง ที่กำลังนิยมอยู่ในขณะนั้น ส่วนฐานนั้นเป็นศิลปมอญอยู่ กรมโยธาธิการและผังเมืองได้ร่วมกับ กรมศิลปากรจัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงม้าไว้บริเวณด้านหน้าวัดภูเขาทอง ในบริเวณใกล้เคียงกันกับพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัยที่กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้สร้างไว้ก่อนหน้า เชื่อกันว่าบริเวณนี้เดิมเป็นทุ่งโล่งที่มีการตั้งทัพข้าศึก และเกิดการทำการยุทธหัตถีในหลายครั้ง

 

ขอบคุณข่าวสารจาก springnewstv