ศูนย์สิรินาถราชินี เตรียมเปิดให้บริการ 1 มกราคม 2558

Home / ข่าวท่องเที่ยว / ศูนย์สิรินาถราชินี เตรียมเปิดให้บริการ 1 มกราคม 2558

ศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลน”สิรินาถราชินี” ตั้งอยู่บนพื้นที่แปลงปลูกป่า FPT 29 และ FPT 29/3 ตำบลปากน้ำปราณ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เตรียมเปิดให้บริการ 1 มกราคม 2558 หลังจากปิดปรับปรุงเมื่อกลางปีที่ผ่านมา

ศูนย์สิรินาถราชินี เตรียมเปิดให้บริการ 1 มกราคม 2558

ศูนย์ศิรินาถ

บริหารจัดการโดย กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช คณะกรรมการชุมชนและ บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน) เปิดให้บริการตั้งแต่ปี 2550 จนถึงปัจจุบนเป็นเวลากว่า 7 ปี เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. มีผู้เข้าเยี่ยมชมปีละกว่า 60,000–70,000 คน เพื่อเป็นปรับปรุงและซ่อมแซมเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติที่ชารุด อาคารที่เสื่อมสภาพและปรับปรุงเนื้อหานิทรรศการ ให้สอดรับ “ศูนย์เรียนรู้” นาสู่เป้าหมาย “ศูนย์เรียนรู้ฯระบบนิเวศป่าชายเลน สิรินาถราชินี” จากการฟื้นฟูนากุ้งร้างด้วยองค์ความรู้เป็นที่ยอมรับในระดับท้องถิ่น” ซึ่งจะสร้างซื่อเสียงและความภาคภูมิใจให้ชาวปราณบุรี ดังความทราบแล้ว นั้น

ศูนย์ศิรินาถ2

ปตท. ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์ฯสิรินาถราชินี ใคร่ขอการสนับสนุนความร่วมมือท่านกรุณาประชาสัมพันธ์ให้กับหน่วยงานและเครือข่ายภาคประชาสังคมในท้องถิ่นรับทราบแผนการปิดปรับปรุงและซ่อมแซม ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม – 31 ธันวาคม 2557 และจะเปิดให้บริการตามปกติในวันที่ 1 มกราคม 2558 เป็นต้นไป

ศูนย์ศิรินาถ3 ศูนย์ศิรินาถ4

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินี โทรศัพท์ 032-632255

 

ขอบคุณข่าวสารจาก เที่ยวภาคกลาง.com