เทศกาลทิวลิปบาน ณ อุทยานไม้ดอก เพ ลา เพลิน

Home / ข่าวท่องเที่ยว, ภาคอีสาน / เทศกาลทิวลิปบาน ณ อุทยานไม้ดอก เพ ลา เพลิน

เทศกาลทิวลิปบาน ณ อุทยานไม้ดอก เพ ลา เพลิน ตลอดเดือนธันวาคม 2556 – มกราคม 2557 ณ เพ ลา เพลิน อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

เทศกาลทิวลิปบาน ณ อุทยานไม้ดอก เพ ลา เพลิน

 เทศกาลทิวลิปบาน ณ อุทยานไม้ดอก เพ ลา เพลิน

ไฮไลท์ของงาน – ชมและสัมผัสพรรณไม้ผ่านการจำลองแนวคิดต่างๆ ใน 6 โซน ได้แก่

อาคารที่ 1 ชมการจัดแสดงพรรณไม้ตามฤดูกาล (ดอกทิวลิป HOLLAND ตลอดเดือนธันวาคม 2556 – มกราคม 2557)

อาคารที่ 2 ชมกล้วยไม้หลากสายพันธุ์ในแนวคิดเรื่อง “กินรี”

อาคารที่ 3 ชมพันธุ์เฟิร์นสกุลต่าง ๆ ในแนวคิดเรื่อง “ป่าดึกดำบรรพ์”

อาคารที่ 4 ชมสัปปะรดสีนานาพันธุ์ ในแนวคิด “สีสันแห่งธรรมชาติ

อาคารที่ 5 ชมพืชทะเลทราย ในแนวคิด “มหาปิรามิด”

อาคารที่ 6 ชมศิลปะอีสานใต้ ในแนวคิดการ “พันธุ์ไม้เขตร้อน”

– ชมแปลงสวนดอกไม้ขนาดใหญ่ที่เป็นจุดเพาะเลี้ยงพรรณไม้ดอกนานาชนิด

เทศกาลทิวลิปบาน ณ อุทยานไม้ดอก เพ ลา เพลิน

อัตราค่าบริการ : ผู้ใหญ่ 120 บาท / เด็ก 60 บาท

เบอร์โทรศัพท์เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
– เพ ลา เพลิน โทร. 087 799 4936, 087 797 6425
เว็บไซต์ www.playlaploen.com อีเมล์ : info@playlaploen.com