happy nancy กล้องถ่ายใต้น้ำ ทิปท่องเที่ยว วิธีถ่ายรูปใต้น้ำ

วิธีเตรียมกล้องถ่ายใต้น้ำให้ได้รูปสวยๆ

Home / ทิปท่องเที่ยว / วิธีเตรียมกล้องถ่ายใต้น้ำให้ได้รูปสวยๆ

วิธีเตรียมกล้องถ่ายใต้น้ำให้ได้รูปสวยๆ

เห็นคนอื่นเวลาไปเที่ยวถ่ายรูปใต้น้ำทำไมสวยจัง ถ่ายชัดจัง วันนี้เรามาคลายข้อสงสัยกับ Nancy กันเถอะ ดูว่าเค้ามีวิธีการเตรียมตัวก่อนถ่ายยังไง และ หลังถ่ายยังไง เพื่อจะให้ได้รูปสวยสมใจ

ตัวอย่างรูปถ่ายใต้น้ำสวยๆ