วีซ่าพม่า ของ่ายนิดเดียว!

Home / ทิปท่องเที่ยว / วีซ่าพม่า ของ่ายนิดเดียว!

หลายคนมีความฝันว่าครั้งหนึ่งในชีวิต ขอให้ได้มีโอกาสไปเที่ยวเมืองนอกกับเขาสักครั้ง และดูเหมือนว่าประเทศพม่า หรือเมียนมา (Myanmar) ก็เป็นอีกหนึ่งจุดหมายปลายทางท่องเที่ยว ที่กำลังได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวชาวไทยไม่น้อยกว่าประเทศอื่นๆ วันนี้ Travel MThai มีข้อมูลดีๆ เกี่ยวกับการขอวีซ่าพม่ามาฝากสมาชิกมิตรรัก ที่กำลังตัดสินใจเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศพม่ากัน ซึ่งแน่นอนว่าหลายคนอาจมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการขอวีซ่าไปเที่ยวพม่ากันพอสมควร…

วีซ่าพม่า ของ่ายนิดเดียว!

shwedagon-pagoda-yangon_02_498

คำแนะนำต่างๆ ก่อนเดินทางไปท่องเที่ยวพม่า

1. เวลาทำการของสถานที่ราชการ จะเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 09.30-16.30 น. หยุดวันเสาร์และวันอาทิตย์ ส่วนบริษัทเอกชนจะเปิดทำการตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. และวันหยุดอาทิตย์

2. ไม่ควรถ่ายรูปในบริเวณสนามบิน สถานีรถไฟ และสถานที่ราชการที่มีทำการของทหารอยู่ใกล้เคียง เมื่อจะถ่ายรูปกับชาวพม่าก็ควรขออนุญาตก่อนทุกครั้ง

3. การท่องเที่ยวในประเภทพม่า ควรเตรียมเสื้อที่ใส่สบายและไม่อึดอัดจนเกินไปนัก เสื้อแบบผ้าฝ้ายน่าจะเหมาะที่สุด ทั้งนี้ควรเตรียมเสื้อกันหนาวไปด้วยถ้าต้องการไปเที่ยวบริเวณเทือกเขาตอน เหนือในช่วงฤดูหนาว

4. ประเทศพม่าเป็นประเทศเมืองพุทธเช่นเดียวกับประเทศไทย นักท่องเที่ยวควรให้ความเคารพแก่สถานที่ท่องเที่ยวซึ่งเป็นโบราณสถานหรือ วัดวาอารามอย่างเคร่งครัด

5. การจัดซื้อของจำนวนเครื่องเพชรพลอยต่างๆ หรือ สินค้าจำพวกวัตถุโบราณ ควรเลือกซื้อจากร้านที่มีใบรับรองจากภาครัฐ หรือร้านที่ค่อนข้างมีชื่อเสียง มิฉะนั้นจะไม่สามารถนำออกนอกประเทศได้

6. นักท่องเที่ยวชาวไทยอาจจะสับสนเรื่องระยะทางได้ ควรจำไว้ว่าประเทศพม่าใช้หน่วยในการวัดระยะทางเป็นไมล์ไม่ใช่กิโลเมตร ส่วนรถยนต์นั้นก็ขับชิดขวา ไม่ได้ขับชิดซ้ายเหมือนประเทศ อังกฤษที่เคยเป็นอาณานิคม

7. ร้านขายสินค้าปลอดภาษีมีให้บริการทั้งในอาคารผู้โดยสารขาเข้าและขาออกของสนามบินนานาชาติย่างกุ้ง

 

ประเภทของวีซ่า

– Tourist Visa : พำนักอยู่ในพม่าได้ 4 สัปดาห์

– Business Visa : พำนักอยู่ในพม่าได้ 10 สัปดาห์

– Visa on Arrival : คือวีซ่าที่ทำการออก ณ สนามบินย่างกุ้ง และสนามบินมัณฑเลย์ โดยออกให้แก่ผู้ที่มีหนังสือพาสปอร์ตเท่านั้น โดยสามารถ พำนักอยู่ในพม่าได้ 4 สัปดาห์สำหรับ Tourist Visa และ 10 สัปดาห์ สำหรับ Business Visa

1330378909959749736_1สมัครวีซ่าพม่าได้อย่างไร?

สำหรับรายละเอียดในการขอวีซ่าเข้าประเทศพม่านั้น ต้องขอวีซ่าก่อนการเดินทาง โดยหลักฐานประกอบการขอวีซ่ามีดังนี้

• พาสปอร์ตปัจจุบันที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน ก่อนการเดินทาง
• สำเนาพาสปอร์ตจำนวน 1 ฉบับ
• รูปถ่ายสีขนาดเดียวกันและแบบเดียวกันจำนวน 2 รูป
• ค่าธรรมเนียมในการขอวีซ่า 810 บาท (สำหรับนักท่องเที่ยว) และ 1,440 บาท (สำหรับนักธุรกิจ)
• นักท่องเที่ยวสามารถสามารถขอวีซ่าเข้าประเทศได้เป็นเวลา 28 วัน แต่จะมีการยืดเวลาในการต่อวีซ่าออกไปอีก 14 วัน (สำหรับท่องเที่ยว) และ 3 เดือน (สำหรับนักธุรกิจ) • ระยะเวลาในการพิจารณาเอกสาร 3-4 วันทำการ

วีซ่าอิเล็กทรอนิกส์ : ผู้โดยสารสามารถขอวีซ่าอิเล็กทรอนิกส์ได้ผ่านขั้นตอนง่ายๆ 4 ขั้นตอน

ขั้นตอนที่ 1: ไปที่ http://www.myanmarevisa.gov.mm จากนั้นกรอกแบบฟอร์มสมัครผ่านระบบออนไลน์ที่มีฟังก์ชั่นความปลอดภัยเปิดใช้ งาน

ขั้นตอนที่ 2: ยืนยันรายการและชำระเงินผ่านบัตรเครดิต/เดบิต

ขั้นตอนที่ 3: รับหนังสือรับรอง (ภายใน 5 วันทำการ)

ขั้นตอนที่ 4: รับวีซ่าเมื่อเดินทางมาถึงที่พม่า

 

สำหรับชาวต่างประเทศที่ใช้วีซ่าอิเล็กทรอนิกส์ กรุณากรอกรายละเอียดต่อไปนี้และจัดเตรียมเอกสารสำหรับการตรวจสอบที่เคาเตอร์ ตรวจคนเข้าเมือง

1. กรอกบัตรข้อมูลการเดินทางเข้าประเทศให้ครบถ้วน 2. หนังสือเดินทางที่ยังใช้งานได้ (มีอายุอีกอย่างน้อย 6 เดือน) 3. วีซ่าเดินทางเข้าประเทศที่ใช้ได้และออกโดยสถานทูตพม่า (จะต้องไม่ใช่วีซ่าที่ใช้แล้ว) 4. ชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาโดยมีวีซ่าหลายแบบที่ออกให้ผ่านสถานทูตพม่าใน ต่างประเทศ จะได้รับอนุญาตให้เข้าประเทศตามระยะเวลาที่ระบุในวีซ่า และสามารถอยู่เกินกำหนดเวลาได้หาก ต้องการโดยให้แจ้งเรื่องไปยังกระทรวงตรวจคนเข้าเมืองและประชากรโดยได้รับคำ แนะนำจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจะต้องอาศัยภายในช่วงเวลาที่ได้รับอนุญาต

สำนักงานเพื่อการยื่นขอวีซ่าพม่า : 132 ถ.สาธรเหนือ ซ.71 กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท์ แผนกวีซ่า 0-22337250 , 0-22344789 , 0- 22366898 สถานฑูตพม่าอยู่ถนนปั้น ติดถนนสาธร ตรงข้าม รพ.เซนต์หลุยส์พอดี การเดินทางไม่ยาก เพียงลงรถไฟฟ้าสถานี สุรศักดิ์ แล้วเดินไปทางถนนนราธิวาส ผ่าน รร.กรุงเทพคริสเตียน

เวลาทำการ : เปิดบริการ วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 09.00 – 15.00 น. ยื่นวีซ่า และ เวลา 15.00 – 17.00 น. รับวีซ่า

หมายเหตุ : ในช่วงประมาณเดือนธันวาคม ปี 2557 ครม.มีมติอนุมัติการจัดทำและเห็นชอบร่างความตกลงว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลง ตราสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดาระหว่างไทยกับ สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า ตามข้อเสนอของกระทรวงการต่างประเทศ โดยร่างความตกลงฯ มีสาระสำคัญคือ

อนุญาตให้ผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดาของแต่ละฝ่าย สามารถเดินทางเข้าประเทศและพำนักในประเทศผู้รับได้ เป็นเวลาไม่เกิน 14 วัน โดยยกเว้นการขอรับการตรวจลงตราล่วงหน้า และอนุญาตให้ เดินทางเข้า-ออก ผ่านท่าอากาศยานของไทยจำนวน 23 แห่ง ได้แก่ สุวรรณภูมิ ดอนเมือง เชียงใหม่ เชียงราย หาดใหญ่ ภูเก็ต น่าน พิษณุโลก แม่สอด แม่ฮ่องสอน ขอนแก่น นครราชสีมา อุดรธานี อุบลราชธานี กระบี่ ตรัง นราธิวาส ระนอง สุราษฎร์ธานี หัวหิน สมุย สุโขทัย และอู่ตะเภา ตามเกณฑ์ช่องทางอากาศของด่านตรวจคนเข้าเมือง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องกำหนดที่ตั้งด่าน ตรวจคนเข้าเมืองและช่องทางให้บุคคลเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักร

ทั้งนี้หากมีการปฏิเสธการเข้าเมือง การลดระยะเวลา และการบอกเลิก การอนุญาตพำนัก สามารถทำได้โดยไม่ต้องแจ้งเหตุผล และหากการระงับใช้ความตกลงฯ เป็นการชั่วคราวสามารถทำได้ เพื่อ เหตุผลด้านความมั่นคงและด้านสาธารณสุข โดยต้องแจ้งอีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านช่องทางการ ทูตอย่างน้อย 15 วัน และไม่มีกำหนดอายุความตกลงฯ โดยจะมีผลบังคับ ใช้จนกว่าฝ่ายหนึ่งจะแจ้งยกเลิกความตกลงฯ เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งการยกเลิกจะมีผลหลังจากที่ได้มีหนังสือแจ้งผ่านช่องทางการทูตแล้วเป็น เวลา 60 วัน

 
View Larger Map

ขอบคุณข้อมูลและภาพ : plan-travel.com / bbc.co.uk
เรียบเรียงโดย Travel MThai