10 อันดับ สถานที่ชมพระอาทิตย์ตกสวยที่สุด จากทั่วโลก

Home / ท่องเที่ยวรอบโลก / 10 อันดับ สถานที่ชมพระอาทิตย์ตกสวยที่สุด จากทั่วโลก

ต่างสถาน แต่เหมือนตรงความประทับใจที่ไม่รู้ลืม กับ ภาพความสวยงามของพระอาทิตย์ตกจาหลายสถานทั่วโลก มาดูกันว่า สถานที่เหล่านี้ คุณเคยคิดถึงหรือไม่ ..

10 อันดับ สถานที่ชมพระอาทิตย์ตกสวยที่สุด จากทั่วโลก

10 อันดับ สถานที่ชมพระอาทิตย์ตกสวยที่สุด จากทั่วโลก
Santa Monica Pier, Los Angeles

อันดับที่ 10 Santa Monica Pier, Los Angeles

10 อันดับ สถานที่ชมพระอาทิตย์ตกสวยที่สุด จากทั่วโลก
Santorini, Greece

อันดับที่ 9 Santorini, Greece

สถานที่ชมพระอาทิตย์ตกสวยที่สุด จากทั่วโลก
Taj Mahal, India

อันดับที่ 8 Taj Mahal, India

สถานที่ชมพระอาทิตย์ตกสวยที่สุด จากทั่วโลก
Serengeti, Tanzania

อันดับที่ 7 Serengeti, Tanzania

สถานที่ชมพระอาทิตย์ตก Great Pyramids, Egypt
สถานที่ชมพระอาทิตย์ตก Great Pyramids, Egypt

อันดับที่ 6 Great Pyramids, Egypt

Grand Canyon, Arizona
Grand Canyon, Arizona

อันดับที่ 5 Grand Canyon, Arizona

Cape Town , South Africa
Cape Town, South Africa

อันดับที่ 4 Cape Town, South Africa

The Maldives, Indian Ocean
The Maldives, Indian Ocean

อันดับที่ 3 The Maldives, Indian Ocean

Ipanema Beach, Rio de Janeiro
Ipanema Beach, Rio de Janeiro

อันดับที่ 2 Ipanema Beach, Rio de Janeiro

10 อันดับ สถานที่ชมพระอาทิตย์ตกสวยที่สุด
อันดับ 1 Sentosa Island, Singapore

อันดับที่ 1 Sentosa Island, Singapore

10 อันดับ สถานที่ชมพระอาทิตย์ตกสวยที่สุด ที่มา : http://www.toptenthailand.com

………………………………………………………………

12 สถานที่ จุดชมพระอาทิตย์ตก ทั่วโลก