ข่ากาโบราซี ยอดเขาหิมะ สูงที่สุดในอาเซียน

Home / ท่องเที่ยวรอบโลก / ข่ากาโบราซี ยอดเขาหิมะ สูงที่สุดในอาเซียน

น้อยคนจะรู้ว่า ภูเขาในแถบเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ จะสูงพอมีหิมะปกคลุมได้ตลอดทั้งปี และมันก็มีจริงอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านใกล้ไทยเรานี่เอง ที่มียอดเขา ข่ากาโบราซี (Hkakabo Razi) ตั้งอยู่บริเวณทางด้านเหนือระหว่างชายแดนพม่าและจีน นับเป็นอีกหนึ่งอันซีนท่องเที่ยวของภูมิภาคอาเซียน

ข่ากาโบราซี ยอดเขาหิมะ สูงที่สุดในอาเซียน

ข่ากาโบราซี ยอดเขาหิมะ สูงที่สุดในอาเซียน

ยอดเขา ข่ากาโบราซี อยู่ในจังหวัดปูเตา ตอนเหนือของรัฐคะฉิ่น ที่ตำแหน่ง 28 องศา 20 ลิบดา เหนือ 97 องศา 28 ลิบดาตะวันออก ความสูง 5,881 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง มีหิมะปกคลุมตลอดปี เป็นยอดเขาสูงที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งยอดข่ากาโบราซี เป็นส่วนหนึ่งของแนวเทือกเขาหิมาลัยทางด้านตะวันออก (แต่นักภูมิศาสตร์บางท่านยังให้ ยอดเขาปุนจักจายา ประเทศอินโดนีเซีย ความสูง 5,030 เมตร สูงที่สุดในอาเซียน เพราะข่ากาโบราซีเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาหิมาลัย)

ข่ากาโบราซี ยอดเขาหิมะ สูงที่สุดในอาเซียน

ยอดเขา ข่ากาโบราซี เป็นชื่อเรียกที่มาจากภาษาทะรองและภาษาระวาง คำว่า “ข่ากาโป” หมายถึง แม่ไก่ที่ปกป้องลูกน้อย ซึ่งตรงกับลักษณะการทอดตัวของเทือกเขาลูกนี้ ส่วนคำว่า “ราซี” เป็นภาษาระวางแปลว่า ภูเขา ปัจจุบันยอดเขาข่ากาโบราซี ได้ถูกจัดให้เป็น สถานที่ท่องเที่ยว พิเศษซึ่งอยู่ในเขตชายแดน นักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางไปท่องเที่ยวจะต้องมีบริษัททัวร์จัดการขอวีซ่าพิเศษและต้องมีมัคคุเทศก์ติดตามไปด้วย      

ข่ากาโบราซี ยอดเขาหิมะ สูงที่สุดในอาเซียน

สำหรับยอดเขา ข่ากาโบราซี เคยมีผู้พิชิตถึงยอดเขาเป็นคนแรกมาแล้ว ตามที่บันทึกไว้ คือ ทากาชิ โอซากิ (Takashi Ozaki) ชาวญี่ปุ่น และนูมา โจเสน (Nyima Gyaltsen) ชาวพม่า เมื่อ 15 กันยายน 1996 ใช้เวลาปีนขึ้นยอดเขา ประมาณ 30 วัน หลังจากนั้นมีผู้พยายามปีนให้ถึงยอดอีกหลายคน แต่ก็ยังไม่สำเร็จ บริเวณโดยรอบเป็นป่าไม้อุดมไปด้วยพืช และสัตว์ที่รอการสำรวจอีกมาก รัฐบาลพม่าได้ประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติข่ากาโบราซี ตั้งแต่ ตุลาคม 1998

ข่ากาโบราซี ยอดเขาหิมะ สูงที่สุดในอาเซียน

ถึงแม้จะยังไม่มีใครพิชิตยอดเขา ข่ากาโบราซี ได้อีกครั้ง แต่ทว่าถ้านักท่องเที่ยวที่ต้องการไปสัมผัสยอดเขา ข่ากาโบราซี นอกจากจะดำเนินการเอกสารเข้าพม่า และติดต่อไกด์นำทางเที่ยวเรียบร้อยแล้ว ควรที่จะฟิตร่างกายให้เต็มที่ เพราะแน่นอนเส้นทางขึ้นยอดเขาคงลำบากไม่แพ้ ยอดขุนเขาที่อื่นๆ ใดในโลก แต่มันก็คุ้มค่าเสี่ยง ถ้าได้ไปสัมผัสหุบเขาหิมะสูงสุดในอาเซียน..

ข่ากาโบราซี ยอดเขาหิมะ สูงที่สุดในอาเซียน

 
View Larger Map

ข่ากาโบราซี ยอดเขาหิมะ สูงที่สุดในอาเซียน

ข้อมูลและภาพ : navigatorthai.com / wiki
เรียบเรียงโดย Travel MThai