พระจุฑาธุชราชฐาน พระราชวัง เที่ยวเกาะสีชัง

พระจุฑาธุชราชฐาน พระราชวังแห่งเดียวในไทยที่สร้างอยู่บนเกาะ!

Home / นักเที่ยวเชี่ยวทาง / พระจุฑาธุชราชฐาน พระราชวังแห่งเดียวในไทยที่สร้างอยู่บนเกาะ!

เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี เป็นอีกสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิต ที่ผู้คนนิยมมาเที่ยวพักผ่อน กินลมชมวิวทะเลสวยๆ  ที่อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ มากนัก นอกจากนี้ เกาะสีชัง ยังเป็นที่ตั้งของ “พระจุฑาธุชราชฐาน” อดีตเคยเป็นพระราชวังฤดูร้อนในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งถือว่าเป็น พระราชวังแห่งเดียวในไทยที่สร้างอยู่บนเกาะ อีกด้วย..

พระจุฑาธุชราชฐาน
พระราชวังแห่งเดียวในไทย
ที่สร้างอยู่บนเกาะ!

เรือนไม้ริมทะเล เกาะสีชัง

พระจุฑาธุชราชฐาน ตั้งอยู่ ณ เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี อดีตเคยเป็นพระราชวังฤดูร้อนในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหลังจากเหตุการณ์วิกฤต ร.ศ.112 ก็สิ้นสุดการเป็นเขตพระราชฐาน และมีหน่วยงานราชการต่าง ๆ มาขอใช้พื้นที่ ปัจจุบัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอใช้พื้นที่บางส่วนเพื่อเป็นสถานีวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเลและศูนย์ฝึกนิสิต และทำหน้าที่ดูแลรักษาพระจุฑาธุชราชฐานไปในคราวเดียวกัน

พระตำหรัก เกาะสีชัง

เมื่อ พ.ศ. 2545 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้เริ่มทำการปรับปรุงพระราชฐานขึ้นใหม่ เพื่อจัดแสดงเป็นพิพิธภัณฑ์ โบราณสถาน และสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์พระจุฑาธุชราชฐานอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2547 โดยในส่วนที่ได้ปรับปรุงและจัดแสดงเป็นพิพิธภัณฑ์ และโบราณสถาน ได้แก่

  • พระเจดีย์อุโบสถ วัดอัษฎางคนิมิตร พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2435 ปัจจุบันได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์และเปิดให้เข้าชม
  • เรือนไม้ริมทะเล สร้างขึ้นในรัชกาลที่ 5 ปัจจุบัน ได้รับการบูรณะ และใช้เป็นสถานที่จัดแสดงนิทรรศการที่น่าสนใจในเกาะสีชัง
  • เรือนวัฒนา สร้างขึ้นในรัชกาลที่ 5 โดยพระราชทานนามตามพระนามสมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนา พระบรมราชเทวี ปัจจุบัน ใช้เป็นสถานที่จัดแสดงนิทรรศการเหตุการณ์สำคัญในเกาะสีชัง สมัยรัชกาลที่ 5
  • เรือนผ่องศรี สร้างขึ้นในรัชกาลที่ 5 โดยพระราชทานนามตามพระนามของพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรี พระวรราชเทวี ปัจจุบัน ใช้เป็นสถานที่จัดแสดงนิทรรศการพระราชประวัติ และประวัติบุคคลผู้มีบทบาทกับเกาะสีชังในอดีต
  • เรือนอภิรมย์ สร้างขึ้นในรัชกาลที่ 5 โดยพระราชทานนามตามพระนามของพระอัครชายาเธอ พระองค์เจ้าสายสวลีภิรมย์ ปัจจุบัน ใช้เป็นสถานที่จัดแสดงนิทรรศการสิ่งปลูกสร้าง ในสมัยรัชกาลที่ 5

เที่ยวเกาะสีชัง

เที่ยวเกาะสีชัง

ในระหว่างที่เราเดินชมวิว ชมทะเล ไปตามเส้นทางเดินเลียบชายหาด ก็จะพบกับบริเวณพระราชฐาน ซึ่งในปัจจุบันนี้ได้เปลี่ยนมาเป็นพิพิธภัณฑ์ ซึ่งประกอบไปด้วย  4 พระตำหนัก และ 1 พระเจดีย์อุโบสถ นอกจากนี้ยังมีท่าเรือ “สะพานอัษฎางค์” ที่เป็นสะพานไม้สีขาวทอดยาวไปยังทะเล ชวนให้นึกถึงบรรยากาศโรแมนติก

เที่ยวเกาะสีชัง สะพานอัษฎางค์

เที่ยวเกาะสีชัง เที่ยวเกาะสีชัง สะพานอัษฎางค์

นอกจากเราจะได้เห็นความสวยงามของพระราชวังในอดีตแล้ว บนเกาะสีชังยังเต็มไปด้วยต้นลีลาวดีนับร้อยๆ ต้น ซึ่งช่วงต้นปีแบบนี้ กำลังออกดอกเบ่งบานเต็มพื้นที่ สวยงามมากๆ ทีเดียว หากใครไปเที่ยวพักผ่อนก็อย่าลืมถ่ายรูปสวยๆ มาอวดกันด้วยนะคะ ^^

ขอบคุณข้อมูล : หอประวัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , ราชกิจจานุเบกษา

ขอบคุณรูปภาพ : https://www.facebook.com/theneverlonelyjourney/