ประเพณีอัฐมีบูชา

Home / ข่าวท่องเที่ยว / ประเพณีอัฐมีบูชา

 
ประเพณีอัฐมีบูชา
28 พฤษภาคม – 5 มิถุนายน 2553
ณ วัดบรมธาตุทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

  
         การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแพร่ ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยว และผู้สนใจร่วมงาน ประเพณีอัฐมีบูชา ซึ่งกำหนดจัดในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ถึงวันแรม 8 ค่ำเดือน 6 โดยในปีนี้ตรงกับวันที่ 28 พฤษภาคม – 5 มิถุนายน 2553 ณ วัดบรมธาตุทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
 
         นายวิสูตร บัวชุม ผู้อำนวยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแพร่ กล่าวว่า ประเพณีอัฐมีบูชา หรือพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระพุทธเจ้าจำลอง เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งของศาสนาพุทธ และมีความเกี่ยวเนื่องกับวันวิสาขบูชา  ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 เป็น “วันวิสาขบูชา”และวันแรม 8 ค่ำเดือน 6 เป็น “วันอัฐมีบูชา” โดยประเพณีอัฐมีบูชานับเป็นที่สืบทอดมายาวนานของชาวอุตรดิตถ์ นอกจากจะเป็นการน้อมจิตรำลึกถึงองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตลอดจนพระธรรมคำสั่งสอนของพระองค์ ซึ่งถือว่ามีความสำคัญยิ่งต่อพุทธศาสนิกชนโดยทั่วไป
 
กิจกรรมของประเพณีพิธีอัฐมีบูชา
          เริ่มต้นในวันที่ 28 พฤษภาคม 2553 ซึ่งตรงกับวันวิสาขบูชา โดยชาวตำบลทุ่งยั้งจะช่วยกันจัดจำลองพระบรมศพ หรือพระพุทธสรีระของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในอิริยาบถไสยาสน์ ประดิษฐานในพระเมรุที่ตกแต่งด้วยวัสดุท้องถิ่นอย่างสวยงาม และในเวลา 20.00 น. มีกำหนดการให้มีพิธีเวียนเทียน     
 
         วันที่ 29 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2553 มีการแสดงบนเวทีกลาง มีกิจกรรมบำเพ็ญกุศลตามความเชื่อทางศาสนา ตักบาตร ทำบุญ สวดอภิธรรม และเทศนาธรรมเวลา 20.00 น. โดยหัวหน้าส่วนราชการหมุนเวียนกันมาเป็นเจ้าภาพทุกวัน
 
         วันที่ 3-4 มิถุนายน เวลา 20.00 น. นอกจากมีพระธรรมเทศนาแล้ว ยังมีการซ้อมพิธีถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระจำลอง และเวลา 21.00 น. มีการแสดงบนเวทีกลาง
 
         วันที่ 5 มิถุนายน 2553  วันอัฐมีบูชา เวลา 11.00 น.  มีพิธีสลากภัต  นอกจากนี้ยังมีมีกิจกรรมพิเศษคือ เวลา 18.09 น. มีพิธียกช่อฟ้าวิหารวัดพระบรมธาตุทุ่งยั้ง และเวลา 20.30 น. มีการอัญเชิญพระบรมศพจำลองจากศาลาการเปรียญลงสู่พระเมรุมาศจำลอง พิธีการจำลองการถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ซึ่งพระภิกษุ พร้อมด้วยสามเณร ชาวบ้านทุ่งยั้ง ผู้นำชุมชน ประชาชน นักเรียนในท้องถิ่น จะร่วมกันแสดงบทบาทสมมุติเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติเมื่อครั้งสมัยพุทธกาลตั้งแต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน แล้วนำมาสู่การถวายพระเพลิงพระบรมศพพระพุทธเจ้า โดยจัดในลักษณะการแสดงประกอบแสง สี เสียงอย่างยิ่งใหญ่งดงามตระการตา จากนั้นผู้เข้าร่วมพิธีในงานจะมีส่วนร่วมในการบำเพ็ญกุศลด้วยการถวายดอกไม้จัน ดอกไม้ ธูปเทียน เป็นพุทธบูชา ซึ่งชาวอุตรดิตถ์ และประชาชนชาวไทย ได้ร่วมสืบทอดรักษาเอกลักษณ์นี้ไว้มาแต่โบราณกาล โดยยึดถือปฏิบัติดำเนินการต่อเนื่องมาหลายร้อยปี
 
         ททท.สำนักงานแพร่ จึงขอเชิญชวนผู้สนใจ ร่วมอนุรักษ์สืบสานประเพณีอันดีงามของจังหวัดอุตรดิตถ์ และร่วมบำเพ็ญกุศลทานบารมี รักษาศีล เผยแพร่ธรรมะ ในวันที่ 28 พฤษภาคม – 5 มิถุนายน 2553 ณ วัดบรมธาตุทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 
 
นักท่องเที่ยวที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร.  0 5540 3093 
 
สอบถามข้อมูลการเดินทาง และการท่องเที่ยวจังหวัดแพร่ น่าน อุตรดิตถ์ ได้ที่
ททท.สำนักงานแพร่ โทรศัพท์ 0 5452 1118, 0 5452 1127 ทุกวันในเวลาราชการ
 
ที่มา : http://thai.tourismthailand.org/festival-event/content-7636.html