มหกรรมไหมสุรินทร์ สุดยอดไหมโลก

Home / ข่าวท่องเที่ยว / มหกรรมไหมสุรินทร์ สุดยอดไหมโลก

 

มหกรรมไหมสุรินทร์ สุดยอดไหมโลก


     จังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสว่าง (อบต.ท่าสว่าง) สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์  (พช.สุรินทร์) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กำหนดจัดงาน “มหกรรมไหมสุรินทร์ สุดยอดไหมโลก” ขึ้น ในวันที่ 13-17 สิงหาคม 2553 ณ หมู่บ้านท่าสว่าง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ เพื่อนำเสนอภูมิปัญญาไหมสุรินทร์ให้เป็นที่รู้จักแก่สายตานักท่องเที่ยวทั้ง ชาวไทยและชาวต่างประเทศ และเพิ่มช่องการทางการตลาดให้ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมสุรินทร์ ทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมสุรินทร์ด้วย

     นางสาวบุณยานุช  วรรณยิ่ง ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานสุรินทร์ กล่าวว่าในงานนี้ผู้ร่วมงานจะได้ชมและเลือกซื้อผ้าไหมทอของจังหวัดสุรินทร์ ซึ่งมีประวัติความเป็นมาอันยาวนานและยังคงรักษารูปแบบลวดลายสีสัน ที่แปลกตา ความประณีตและเทคนิคการทอแบบโบราณไว้ได้จนถึง    ทุกวันนี้ แม้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบไปบ้างตามกระแสความต้องการของตลาด ที่กำหนดให้ผลิตสินค้ามาตรฐานเหมือนๆ กัน เป็นจำนวนมากก็ตาม ชาวสุรินทร์ส่วนใหญ่โดยเฉพาะกลุ่มที่ชาวไทยเชื้อสายเขมร ยังคงผลิตผ้าไหมที่มีเทคนิคเฉพาะตัว ซึ่งบรรพบุรุษได้สืบทอดหลักการและกรรมวิธีการผลิต เช่น การเลี้ยงไหม การมัดหมี่ การย้อมสี และการทอ ทั้งยังมีการคิดค้นพัฒนากรรมวิธีการผลิต เพื่อให้ได้ผ้าไหมที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ นิทรรศการไหม เปิดกรุผ้าไหมเมืองสุรินทร์  เปิดกรุ อ.วีรธรรม ตระกูลเงินไทย การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม  ตลาดนัดเครื่องเงิน ขนมพื้นบ้าน อาหารพื้นเมือง  นิทรรศการผลิตภัณฑ์จากไหมและผ้าไหม  การแสดงแฟชั่นโชว์ชุดผ้าไหมสุรินทร์  กิจกรรมลานช้าง แท็กซี่ช้าง ช้างวาดภาพ เป็นต้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
– ประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ โทร. 0 4451 4605
– เรือนไทย บ้านท่าสว่าง โทร.

0 4414 0015
– การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสุรินทร์ โทร. 04451 4447-8

ที่มา : http://www.tatnewsthai.org/newsdetail.php?newsID=1669&NEWS=1