สิ่งที่ควรรู้เมื่ออยู่บนเครื่องบิน

Home / ทิปท่องเที่ยว / สิ่งที่ควรรู้เมื่ออยู่บนเครื่องบิน

สิ่งที่ควรรู้เมื่ออยู่บนเครื่องบิน ข้อแนะนำในการปฎิบัติตนเมื่ออยู่บนเครื่องบิน เพื่อความปลอดภัยในการเดินทางโดยเครื่องบินดังนี้

สิ่งที่ควรรู้เมื่ออยู่บนเครื่องบิน

ปฎิบัติตามกฎระเบียบของสายการบินโดยเคร่งครัด

สิ่งที่ควรรู้เมื่ออยู่บนเครื่องบิน

แน่นอนว่า กฎระเบียบที่เกิดขึ้น ก็เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารทุกท่าน  ดังนั้นก่อนหรือขณะขึ้นเครื่องบินควรที่จะศึกษาและปฎิบัติตามกฎระเบียบของสายการบินอย่างเคร่งครัด

ฟังและชม คำแนะนำของแอร์โฮสเตท ทุกครั้ง

สิ่งที่ควรรู้เมื่ออยู่บนเครื่องบิน

แม้จะเป็นเรื่องที่รู้อยู่แล้ว สำหรับผู้ที่เดินทางเป็นประจำ แต่การรับฟังรับชม ซ้ำๆ จะช่วยให้ติดอยู่ในความทรงจำ แม้ในยามฉุกเฉินก็จะสามารถปฎิบัติได้โดยอัตโนมัติ

สำรวจเข็มขัดนิรภัย โดยทดลองใส่เข้าและถอดออก เพื่อมั่นใจว่า เข็มขัดนิรภัยใช้ได้

สิ่งที่ควรรู้เมื่ออยู่บนเครื่องบิน

เนื่อง จากเข็มขัดนิรภัยที่อยู่บนเครื่องบิน จะมีความแตกต่างจาก เข็มขัดนิรภัยที่อยู่บนรถคือ เข็มขัดนิรภัยที่อยู่บนรถจะเป็นลักษณะกดเพื่อปลดล็อค แต่ เข็มขัดนิรภัยที่อยู่บนเครื่องบินจะเป็นลักษณะดึงตัวล็อคขึ้นมาเพื่อปลดล็อค

ไม่ควรเดินไปมา บนเครื่องโดยไม่จำเป็น

สิ่งที่ควรรู้เมื่ออยู่บนเครื่องบิน

ขณะที่เครื่องขึ้น-ลง ทุกคนจะถูกเตือนให้นั่งและรัดเข็มขัดนิรภัยอยู่แล้ว แต่ในช่วงที่เครื่องขึ้นในระดับเพดานบินที่ปลอดภัยแล้ว  จะมีสัญญานแจ้งว่า สามารถปลดเข็มขัดนิรภัยได้   ซึ่งหากไม่มีความจำเป็นใด ก็ไม่ควรปลดเข็มขัดนิรภัยออก   นอก จากนี้การเดินไปมาบนเครื่องควรทำเท่าที่จำเป็น เช่น เดินเข้าห้องน้ำ เท่านั้น เนื่องจากในบางครั้งการทรงตัวของเครื่องอาจเกิดความผิดปกติได้  เช่น การตกหลุมอากาศ  อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุกับผู้โดยสารได้

สังเกตประตูทางออกฉุกเฉิน

โดยปกติทางออกฉุกเฉินจะมีอยู่ทั้งด้านหน้า กลาง ด้านหลัง และ ด้านซ้ายหรือด้านขวาของเครื่องบิน  ในขณะอยู่บนเครื่องควรสังเกตและจดจำไว้  ในกรณีที่จำเป็นจะได้ออกทางประตูฉุกเฉินได้อย่างรวดเร็ว

ควบคุมอารมณ์และมีสติอยู่เสมอ

เรื่องที่สำคัญในทุกสถานการณ์คือ การมีสติ จะช่วยให้สามารถแก้ไขเหตุการณ์เลวร้ายได้ในทุกกรณีเป็นอย่างดี

……………………………………………………………………..

สิ่งที่ควรรู้เมื่ออยู่บนเครื่องบิน

ที่มา  : www.linethaitravel.com

……………………………………………………………………..

นั่งเครื่องบินตรงไหนปลอดภัยที่สุด