เที่ยวเจดีย์ชเวมอว์ดอว์ หรือ พระธาตุมุเตา แห่งกรุงหงสา

Home / ท่องเที่ยวรอบโลก / เที่ยวเจดีย์ชเวมอว์ดอว์ หรือ พระธาตุมุเตา แห่งกรุงหงสา

เที่ยวเจดีย์ชเวมอว์ดอว์ หรือ พระธาตุมุเตา

เจดีย์สูงตระหง่านเห็นมาแต่ไกลองค์นี้ เป็น 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของพม่า นั่นคือ “มุเตา” โดยเพี้ยนมาจากภาษามอญ แปลว่า “จมูกร้อน” ด้วยความเพราะมีนขนาดสูงใหญ่ขององค์เจดีย์ที่ทำให้ต้องแหงนหน้ามอง แสงแดดเลยเผาจมูกประมาณนั้น แต่แท้จริงแล้วองค์เจดีย์ชเวมอว์ดอว์ หรือพระธาตุมุเตาไม่ได้สูงใหญ่แบบนี้ตั้งแต่ต้น แต่ในสมัยของกษัตริย์หลายๆ พระองค์ได้ทำการต่อเติมจนมีขนาดใหญ่ขึ้น ปัจจุบันมีความสูง 114 เมตร ซึ่งสูงกว่ามหาเจดีย์ชเวดากองเสียอีก

เจดีย์ชเวมอว์ดอว์
เจดีย์ชเวมอว์ดอว์ หรือ พระธาตุมุเตา

องค์เจดีย์ชเวมอว์ดอว์ถือเป็นเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองหงสาวดีมาอย่างยาวนาน ซึ่งมีศิลปะแบบมอญ ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าจำนวน 2 เส้น ชาวมอญให้ความสำคัญต่อพระธาตุมุเตาเป็นอย่างมาก ยิ่งกว่ามหาเจดีย์ชเวดากองเสียอีก โดยตำนานเล่ากันว่า พระเจ้าตะเบ็งชเวตี้ (มังตรา) เมื่อวัย 15 ปี เคยทำพิธีเจาะหูที่พระธาตุมุเตา ซึ่งขณะนั้นยังเป็นเมืองมอญ ศัตรูคู่แค้นของพม่า แต่มังตราบุกมาพร้อมกับทหารห้าร้อย บุกฝ่าวงล้อมกลับออกไป เมื่อท่านครองราชย์ก็ยกทัพมายึดหงสาวดีได้

Shwemawdaw Pagoda
Shwemawdaw Pagoda

พระธาตุมุเตาเคยได้รับความเสียหายจากแผ่นดินไหวอยู่หลายครั้ง แต่ไม่มีครั้งใดที่หนักและรุนแรงเท่าปี พ.ศ. 2473 ซึ่งครั้งนั้นทำให้ยอดเจดีย์หักลงมา หลังจากนั้นได้ทำการบูรณะซ่อมแซมใหม่ และได้นำส่วนที่หักมาวางไว้ติดกับองค์เจดีย์ทางด้านทิศเหนือ ซึ่งนี้เองที่ถือเป็น จุดอธิษฐานศักดิ์สิทธิ์ โดยวิธีการอธิษฐาน ให้เอามือและหน้าผากแตะไปที่พระธาตุองค์เดิมที่หัก และอธิษฐาน จะทำให้สำฤทธิ์ผลครับ


เที่ยวเจดีย์ชเวมอว์ดอว์ หรือ พระธาตุมุเตา แห่งกรุงหงสา