ดอยสะเก็ด วัดป่าภูริทัตตาราม วัดหลวงหนองงู เชียงใหม่ เที่ยววัด

วัดหลวงหนองงู โบราณสถานเก่าแก่ กลางป่าเขา จ.เชียงใหม่

Home / นักเที่ยวเชี่ยวทาง / วัดหลวงหนองงู โบราณสถานเก่าแก่ กลางป่าเขา จ.เชียงใหม่

วัดหลวงหนองงู โบราณสถานเก่าแก่
กลางป่าเขา จ.เชียงใหม่

Travel Mthai พาสำรวจ วัดป่าภูริทัตตาราม (วัดหลวงหนองงู) โบราณสถานเก่าแก่ตั้งแต่ยุคสมัยพุทธศตวรรษที่ 21 มีอายุกว่า 500 ปี ตั้งอยู่ที่ตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

วัดหลวงหนองงู เดิมเป็นวัดร้างอยู่กลางป่าเขา มีสภาพเป็นป่าเสื่อมโทรม เพราะถูกไฟไหม้ทุกปี ต่อมาได้รับการพัฒนาฟื้นฟูขึ้นเมื่อปี พ.ศ 2556 นำโดยนางสาว ดอกแก้ว พุทธมโนธรรม ซึ่งได้มีการสำรวจพบซากโบราณสถาน โบราณวัตถุ เศษกระเบื้องมุงหลังคา แนวผนังก่ออิฐ ฯลฯ กระจัดกระจายอยู่เป็นจำนวนมาก ก่อนยื่นหนังสือไปยังกองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตน์ฯ ขอพระราชทานความช่วยเหลือเกี่ยวกับโบราณสถานบริเวณพื้นที่หมู่ที่ 6 ตำบลแม่โป่ง ซึ่งมีสภาพทรุดโทรมอยู่กลางป่าเขาและมีกลุ่มบุคคลลักลอบขุดหาโบราณวัตถุ ตลอดจนเข้าไปจับจองพื้นที่ทำกินมากขึ้น เกรงว่าอาจส่งผลต่อการบุกรุกโบราณสถานได้ในอนาคต หลังจากนั้นก็มีหนังสือตอบรับกลับมายังกรมศิลปากรที่ 8 จังหวัดเชียงใหม่ อันเป็นจุดเริ่มต้นของการสำรวจอย่างจริงจัง

เบื้องต้นของการสำรวจพบว่า พื้นที่ดังกล่าวเป็นวัดร้างชื่อ วัดหลวงหนองงู หรือ วัดป่าภูริทัตตาราม มีลักษณะคล้ายกับกลุ่มวัดอรัญญิก ที่พบแถวเชิงดอยสุเทพ (กลุ่มวัดอุโมงค์เถรจันทร์, วัดพระธาตุแสงจันทร์, วัดฤษีชีวกะ, วัดพระนอน, กู้ผีบ้า) ช่วงอายุราวพุทธศตวรรตที่ 21 หรือมากกว่า 500 ปี พบกลุ่มวิหารเจดีย์ มากกว่า 5 กลุ่ม และบ่อแร่เหล็กโบราณ บนพื้นที่กว่า 66 ไร่

ปัจจุบัน พระธรรมเสนาบดี จากวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร รับเป็นองค์อุปถัมภ์ และแนะแนวทางการพัฒนาโบราณสถานแห่งนี้เรื่อยมา สำหรับพระประธานประจำวัด คือ พระพุทธนวนาถมงคล หรือพระเจ้าแค่งคม  โดยจำลองมาจากองค์จริงที่วัดป่าเป้า มีลักษณะผสมของพระพุทธรูปเชียงใหม่แบบพระละโว้ ในวิหารวัดศรีเกิด และพระพุทธรูปเชียงใหม่แบบพระเจ้าเก้าตื้อ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปสำริดแสดงปางมารวิชัย ขัดสมาธิราบ ในวัดสวนดอก

นอกจากนี้จะดำเนินการสร้างพญานาค และพระพุทธเมตตา เพื่อให้ประชาชนได้สักการะต่อไป