Safe Cities Index 2017 เที่ยวโตเกียว เมืองที่ปลอดภัยที่สุดในโลก เมืองน่าเที่ยว โตเกียว ปลอดภัย

Safe Cities Index 2017 เผย “โตเกียว” เป็นเมืองที่ปลอดภัยที่สุด!

Home / ข่าวท่องเที่ยว / Safe Cities Index 2017 เผย “โตเกียว” เป็นเมืองที่ปลอดภัยที่สุด!

 “โตเกียว” เมืองที่ปลอดภัยที่สุด!

หน่วยงาน  The Economist Intelligence Unit หรือ EIU ชี้ ผลจากการสำรวจของ Safe Cities Index 2017 ระบุว่า

  • เมืองที่ปลอดภัยที่สุดอันดับ 1  ได้แก่ “โตเกียว” ประเทศญี่ปุ่น (89.80%)
  • เมืองที่ปลอดภัยอันดับ 2 คือ “สิงคโปร์” (89.64%)
  • และ เมืองที่ปลอดภัยอันดับ 3 ได้แก่ “โอซาก้า” ประเทศญี่ปุ่น (88.87%)

ทั้งนี้ ประเทศไทยเราก็ติดอันดับเมืองปลอดภัยด้วยเช่นกัน

อยู่ในอันดับที่ 49 ได้แก่ “กรุงเทพ” (60.05%)

  • กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ เป็นอีกหนึ่งจุดหมายปลายทางที่นักท่องเที่ยวไทยเราเองก็นิยมไป ซึ่งอยู่ในอันดับที่ 14 “โซล” เกาหลีใต้ (83.61%)
  • เมืองในแถบเอเชียของเราที่ติดอันดับและพึ่งเข้ามาใหม่ ในอันดับที่ 31 ได้แก่ “กัวลาลัมเปอร์” ประเทศมาเลเซีย (73.11%)
  • และเมืองปลอดภัยที่สุด อันดับที่ 60 ได้แก่เมือง “คาราชิ” ประเทศปากีสถาน (38.77%)

ซึ่งผลการสำรวจนั้น มีเกณฑ์ชี้วัดทั้งหมด 49 ตัว ซึ่งครอบคลุมหลักๆ คือ ความปลอดภัยส่วนบุคคลทางด้านออนไลน์ สังคมออนไลน์, ความปลอดภัยด้านสุขภาพ การป้องกันโรคภัยต่างๆ, ระบบความปลอดภัยในด้านต่างๆ สาธารณูปโภค หรือแม้แต่ความปลอดภัยส่วนบุคคลเอง

Source: Safe Cities Index