Safe Cities Index 2017 เผย “โตเกียว” เป็นเมืองที่ปลอดภัยที่สุด!

Home / ข่าวท่องเที่ยว / Safe Cities Index 2017 เผย “โตเกียว” เป็นเมืองที่ปลอดภัยที่สุด!
Safe Cities Index 2017 เที่ยวโตเกียว เมืองที่ปลอดภัยที่สุดในโลก เมืองน่าเที่ยว โตเกียว ปลอดภัย

 “โตเกียว” เมืองที่ปลอดภัยที่สุด!

หน่วยงาน  The Economist Intelligence Unit หรือ EIU ชี้ ผลจากการสำรวจของ Safe Cities Index 2017 ระบุว่า

  • เมืองที่ปลอดภัยที่สุดอันดับ 1  ได้แก่ “โตเกียว” ประเทศญี่ปุ่น (89.80%)
  • เมืองที่ปลอดภัยอันดับ 2 คือ “สิงคโปร์” (89.64%)
  • และ เมืองที่ปลอดภัยอันดับ 3 ได้แก่ “โอซาก้า” ประเทศญี่ปุ่น (88.87%)

ทั้งนี้ ประเทศไทยเราก็ติดอันดับเมืองปลอดภัยด้วยเช่นกัน

อยู่ในอันดับที่ 49 ได้แก่ “กรุงเทพ” (60.05%)

  • กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ เป็นอีกหนึ่งจุดหมายปลายทางที่นักท่องเที่ยวไทยเราเองก็นิยมไป ซึ่งอยู่ในอันดับที่ 14 “โซล” เกาหลีใต้ (83.61%)
  • เมืองในแถบเอเชียของเราที่ติดอันดับและพึ่งเข้ามาใหม่ ในอันดับที่ 31 ได้แก่ “กัวลาลัมเปอร์” ประเทศมาเลเซีย (73.11%)
  • และเมืองปลอดภัยที่สุด อันดับที่ 60 ได้แก่เมือง “คาราชิ” ประเทศปากีสถาน (38.77%)

ซึ่งผลการสำรวจนั้น มีเกณฑ์ชี้วัดทั้งหมด 49 ตัว ซึ่งครอบคลุมหลักๆ คือ ความปลอดภัยส่วนบุคคลทางด้านออนไลน์ สังคมออนไลน์, ความปลอดภัยด้านสุขภาพ การป้องกันโรคภัยต่างๆ, ระบบความปลอดภัยในด้านต่างๆ สาธารณูปโภค หรือแม้แต่ความปลอดภัยส่วนบุคคลเอง

Source: Safe Cities Index

ขออนุญาตใช้เนื้อหา