เยือนอัมพวา เที่ยวงานเฉลิมพระเกียรติ ร.2

Home / ข่าวท่องเที่ยว / เยือนอัมพวา เที่ยวงานเฉลิมพระเกียรติ ร.2

วันที่จัดงาน: 6-7 กุมภาพันธ์ 2553
สถานที่: อุทยานพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (อุทยาน ร.2) อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

 

มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ในพระบรมราชูปภัมภ์ ร่วมกับ จังหวัดสมุทรสงคราม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กรมศิลปากร และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในจังหวัดสมุทรสงคราม กำหนดจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ประจำปี 2553 ในระหว่างวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2553 ณ อุทยานพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (อุทยาน ร.2) อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

 

งานอุทยาน ร.2

 

เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย เนื่องในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระองค์ โดยได้รับการยกย่องจากองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ให้พระองค์ท่านทรงเป็นบุคคลสำคัญของโลก ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2511 จึงได้มีการจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ ขึ้นเป็นประจำทุกปี สำหรับกิจกรรมภายในงาน นักท่องเที่ยวจะได้ชมการประกวด “สวน(ครัว)ศรีที่ในกระถาง”  ชมการแสดงนาฏศิลป์ตามบทพระราชนิพนธ์ เรื่องอิเหนา ตอนครองรัก รำอาเศียรวาท และโขนชุดศึกกุมภกรรณ(สุครีพถอนต้นรัง-พุ่งหอกโมกขศักดิ์) โดยศิลปินกรมศิลปากร การแสดงละครชาตรี การแสดงหุ่นกระบอก การสาธิตการทำขนมไทยที่หาชมยาก การประกวดวาดภาพหัวข้อถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ การประกวดบอนสี  การสาธิตการประดิษฐ์ช่อดอกไม้จากเยื่อใบไม้ การสาธิตการร้อยลูกปัด การจัดนิทรรศการต่างๆ เช่น นิทรรศการบ้านว่านไทย (รวบรวมจัดแสดงว่าน 108 ชนิด) นิทรรศการกระเบนในลุ่มน้ำแม่กลอง (กระเบนเจ้าพระยา) เป็นต้น นอกจากนี้ยังสามารถเลือกซื้อสินค้าชุมชนเพื่อเป็นของฝากหรือของที่ระลึกได้อีกด้วย

 

สาธิตการทำขนมไทย

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อุทยาน ร.2 โทร. 0 3475 1666 หรือ
ททท.สำนักงานสมุทรสงคราม โทร. 0 3475 2847-8
E-mail : tatsmsk@tat.or.th หรือ
TAT Call Center 1672

 

ที่มา:
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
http://www.osotho.com/th/content/librarydetail.php?ContentID=828

http://www.ladysquare.com/forum_posts.asp?TID=86241&PN=1&TPN=1