อุทยานแห่งชาติแม่วงก์จัดกิจกรรมเดินป่าระยะไกล ปี 2553 – 2554

Home / ข่าวท่องเที่ยว / อุทยานแห่งชาติแม่วงก์จัดกิจกรรมเดินป่าระยะไกล ปี 2553 – 2554

   อุทยานแห่งชาติแม่วงก์จัดกิจกรรมเดินป่าระยะไกล ปี 2553-2554

 

image

 

อุทยานแห่งชาติแม่วงก์จัดกิจกรรมเดินป่าระยะไกล ปี 2553-2554 ระหว่าง เดือน ตุลาคม 2553-กุมภาพันธ์  2554 มีจุดมุ่งหมายปลายทางตามแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติต่างๆ ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ ได้แก่ ยอดเขาโมโกจู น้ำตกกระสา น้ำตกแม่กี น้ำตกแม่รีวา โดยแบ่งการเดินป่าระยะไกลเป็น 2 ประเภท คือ
1. ทริปพิชิตยอดเขาโมโกจู ใช้เวลาเดินเท้าไปกลับ 5 วัน 4 คืน
2. ทริปเที่ยวน้ำตกแม่กระสา น้ำตกแม่กี น้ำตกแม่รีวา ใช้เวลาเดินเท้าไปกลับ 3 วัน 2 คืน เลือกได้ทริปละ 1 น้ำตก

การเตรียมตัวสำหรับการเดินป่าระยะไกล
1. ควรศึกษาเส้นทางที่จะไปเดินป่าว่า ยาก –  ง่าย เพียงใดเหมาะกับเรา เพียงใด
2. สภาพร่างกาย และจิตใจที่เข้มแข็งที่จะเดินพิชิตยอดเขาโมโกจู
3. สภาพร่างกายตั้งแต่เอวลงมาถึงเท้าต้องไม่ผ่านการผ่าตัดและดามเหล็ก
4. เสบียง อาหารสำหรับการเดินป่า ( ควรเป็นอาหารแห้งหรือมีน้ำหนักเบา)
5. ต้องมีอายุไม่เกิน 50 ปี และต้องไม่ต่ำกว่า 7 ปี
6. เตรียมอุปกรณ์ในการเดินป่าให้พร้อม ไม่ควรให้ไปชำรุดเสียหายระหว่างเดินป่าโดยเฉพาะรองเท้าเดินป่า
   6.1 เต็นท์หรือเปลพร้อมเครื่องนอน( ผ้าห่ม / ถุงนอน )
   6.2 ยาประจำตัว
   6.3 อุปกรณ์ให้แสงสว่าง ไฟฉาย ไฟแช็ก
   6.4 มีดเดินป่า
   6.5 รองเท้าเดินป่า/รองเท้าแตะ
   6.6 เสื้อกันหนาว และเสื้อกันฝน
   6.7 สเปรย์กันยุง
7. การเดินป่านั้นต้องพึงพาตัวเองเป็นหลัก อย่าหวังพึ่งพาคนอื่นๆเพราะคน  อื่นก็มีภาระเหมือนกัน
8. การเดินป่าจะไม่หยุดทำกิจกรรมระหว่างเดินนานจนเกินไป ดังนั้นถ้าจะถ่ายรูปหรือทำกิจกรรมอื่นใดที่ทำเฉพาะตัว ต้องรีบทำ อย่าช้า เพราะการชักช้าเพียงคนเดียว อาจทำให้ทั้งคณะไม่ถึงจุดหมายปลายทางตามที่กำหนด
9. การเดินป่า เป็นการฝึกทักษะ ละเรียนรู้ธรรมชาติจึงต้องเป็นคนช่างสังเกต ช่างจดจำทำให้เที่ยวป่าได้อย่างปลอดภัย ถ้ามีวามรู้เข้าใจในเรื่องธรรมชาติและสิ่งต่างๆในการเดินป่าได้ความรู้มากขึ้น
10. ไม่ทิ้งอะไรไว้นอกจากรอยเท้า และนำขยะทุกอย่างที่เกิดจากการเดินป่าออกมาด้วยทุกครั้ง
 
กติกาการเดินทาง
1. แต่ละกลุ่มต้องมีสมาชิกไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่เกิน 12 คน
2. ท่านต้องแบกสัมภาระเอง แต่หากท่านต้องการลูกหาบโปรดติดต่ออุทยานฯ ล่วงหน้าเพื่อขอจ้างลูกหาบ โดยมีอัตราค่าตอบแทน 300 บาท/คน/วัน (ลูกหาบแบกสัมภาระไม่เกิน 20 กก./คน)
3. ท่านต้องเตรียมเสบียงส่วนตัวให้เหมาะสมกับระยะเวลาการเดินทาง หากท่านใช้บริการลูกหาบท่านต้องเตรียมเสบียงสำหรับลูกหาบด้วย
4. ในเช้าวันเดินทาง (07.00 น.) ท่านต้องมาติดต่อลงทะเบียนเดินป่าระยะไกลที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ของอุทยานแห่งชาติแม่วงก์  เพื่อประชุมชี้แจงการเดินป่าระยะไกล รับทราบข้อปฏิบัติ นับจำนวนกระป๋อง ขวดแก้ว พลาสติก รวมถึงขยะที่ไม่สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ (ห้ามนำภาชนะที่ทำด้วยโฟมเข้ามาในเขตอุทยานฯ โดยเด็ดขาด) เพื่อนำกลับออกมาทิ้งข้างนอก  โดยออกเดินทางจากที่ทำการอุทยานฯ เวลา 08.00 น.
5. เมื่อเดินกลับออกมาแล้ว ให้รายงานตัวที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว เพื่อตรวจนับจำนวนขยะ และตอบแบบสอบถาม เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการการเดินป่าระยะไกลครั้งต่อไป
6. ในช่วงตารางที่กำหนด หากไม่มีนักท่องเที่ยวจองการเดินทางหรือมีน้อยกว่า 5 คน อุทยานฯขอสงวนสิทธิ์ไม่เปิดบริการการเดินป่าระยะไกลในช่วงเวลานั้นๆ 

 

image
 

image

ช่วงเวลาการเดินป่าระยะไกล
เดือน ตุลาคม 2553
ทริปพิชิตยอดเขาโมโกจู ระหว่างวันที่  23-27 ต.ค. 53, 30 ต.ค. 53-3 พ.ย. 53
ทริปเที่ยวน้ำตก ระหว่างวันที่  23-25 ต.ค. 53, 30 ต.ค. 53-1 พ.ย. 53
เดือน พฤศจิกายน 2553
ทริปพิชิตยอดเขาโมโกจู ระหว่างวันที่  6-10 พ.ย. 53, 13-17 พ.ย. 53, 20-24 พ.ย. 53,
27 พ.ย. 53-1 ธ.ค. 53
ทริปเที่ยวน้ำตก ระหว่างวันที่  6-8 พ.ย. 53, 13-15 พ.ย. 53, 20-22 พ.ย.53, 27-29 พ.ย. 53
เดือนธันวาคม 2553
ทริปพิชิตยอดเขาโมโกจู ระหว่างวันที่  4-8 ธ.ค. 53, 10-14 ธ.ค. 53, 18-22 ธ.ค. 53, 25-29 ธ.ค. 53,  31 ธ.ค. 53-4 ม.ค. 54
ทริปเที่ยวน้ำตก ระหว่างวันที่  4-6 ธ.ค. 53, 10-12 ธ.ค. 53, 18-20 ธ.ค. 53, 25-27 ธ.ค. 53, 31 ธ.ค. 53-2 ม.ค. 54
เดือน มกราคม  2554
ทริปพิชิตยอดเขาโมโกจู ระหว่างวันที่  8-12 ม.ค. 54, 15-19 ม.ค. 54, 22-26 ม.ค. 54, 29 ม.ค. 54-2 ก.พ. 54
ทริปเที่ยวน้ำตก ระหว่างวันที่  9-10 ม.ค. 54, 15-17 ม.ค. 54, 22-24 ม.ค. 54, 29-31 ม.ค 53
เดือน กุมภาพันธ์  2554
ทริปพิชิตยอดเขาโมโกจู ระหว่างวันที่  5-9 ก.พ. 54, 12-16 ก.พ. 54
ทริปเที่ยวน้ำตก ระหว่างวันที่  5-7 ก.พ. 54, 12-14 ก.พ. 54
หมายเหตุ  อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ ขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดตารางการเดินป่าระยะไกลที่อาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 
การจองช่วงเวลาการเดินป่าระยะไกล
1. ตรวจสอบข้อมูลช่วงเวลาการเดินป่าระยะไกลได้ทางเว็บไซด์ http//www.dnp.go.th หรือจาก
 อุทยานแห่งชาติแม่วงก์  โทรศัพท์ 0 55-766436 (ในเวลาราชการ)
2. การจอง
     2.1 โทรศัพท์ติดต่อขอจองช่วงเวลาการเดินทางกับอุทยานแห่งชาติโดยตรง โทรศัพท์
0 55-766436 (ในเวลาราชการ) และส่งหนังสือยืนยันการจองอีกครั้งโดยระบุจำนวนและชื่อสมาชิกในกลุ่ม ส่งถึงหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ กม.65 ถนนคลองลาน-อุ้มผาง อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร 62180 หรือส่งทางไปรษณีย์อีเล็คโทรนิค
E-mail: mokochu@hotmail.com, maewong_np@hotmail.comหรือ Fax  0 5576 6436
     2.2 เมื่ออุทยานแห่งชาติแม่วงก์ มีหนังสือแจ้งตอบรับการจอง ท่านจะต้องชำระเงินมัดจำล่วงหน้า  25 % จึงจะถือว่าการจองของท่านเสร็จสมบูรณ์
     2.3 กรณีอุทยานฯ แจ้งหนังสือขัดข้องมายังท่าน โปรดเลือกช่วงเวลาการเดินป่าระยะไกลช่วงอื่นๆ    แจ้งไปยังอุทยานฯ อีกครั้ง
3. หากท่านมีเหตุจำเป็นเลื่อนการเดินทาง จะอนุญาตให้เลื่อนการเดินทางได้เพียงครั้งเดียว โดยต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์ และในกรณีท่านแจ้งยกเลิก ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำ
 
ค่าใช้จ่ายในการเดินป่าระยะไกลโดยประมาณ(ไม่รวมค่าอาหารและลูกหาบ)
ค่าใช้จ่ายเป็นค่าดำเนินการติดต่อประสานงาน ค่าจัดหาลูกหาบ ค่าเจ้าหน้าที่นำทาง 2 คน ค่าจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง และฟื้นฟูสภาพสิ่งแวดล้อมหลังสิ้นสุดช่วงกิจกรรมเดินป่าระยะไกล
 – ทริปพิชิตยอดเขาโมโกจู ค่าใช้จ่าย 7,000 บาท ต่อ 1 ทริป ระยะเวลาการเดินทาง
5 วัน 4 คืน
 – ทริปเที่ยวน้ำตก ค่าใช้จ่าย 4,000 บาท ต่อ 1ทริป ระยะเวลาเดินทาง  3 วัน 2 คืน